« 2Kor 1:18 2 List do Koryntian 1:19 2Kor 1:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo syn Boży Jesus Christus między wami przez nas przepowiedany, przez mię i Sylwana, i Tymotheusza, nie był tak i nie tak. Ale tak wniem było.
2.WUJEK.1923Albowiem Syn Boży, Jezus Chrystus, który między wami przez nas był przepowiadany, przez mię i Sylwana i Tymotheusza, nie był Jest i Nie; ale Jest w nim było.
3.RAKOW.NTAbowiem Boży syn Jezus Christus, który między wami przez nas był obwoływany, przez mię i Sylwana, i Tymotheusza, nie był Tak i Nie, ale Tak w nim było.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem Syn Boży, Jezus Chrystus, który między wami przez nas jest opowiadany, to jest, przez mię i przez Sylwana, i przez Tymoteusza, nie był: Tak i Nie; ale Tak w nim było.
5.GDAŃSKA.2017Ponieważ Syn Boży, Jezus Chrystus, który wśród was głoszony był przez nas, to znaczy przeze mnie, Sylwana i Tymoteusza, nie był „tak” i „nie”, lecz było w nim „tak”.
6.JACZEWSKISyn Boży, Jezus Chrystus, którego przepowiadałem wam ja, Sylwan i Tymoteusz, jest Bogiem rzeczywistym.
7.SYMONAlbowiem Syn Boży Jezus Chrystus, któregośmy wam opowiadali, ja, Sylwan i Tymoteusz, nie był i Tak, i Nie: ale w nim było Tak!
8.DĄBR.WUL.1973Albowiem Syn Boży Jezus Chrystus, który przez nas, tj. przeze mnie, Sylwana i Tymoteusza, był wam głoszony, nie był i „Tak”, i „Nie”, ale w nim było tylko „Tak”.
9.DĄBR.GR.1961Albowiem Syn Boży, Jezus Chrystus, który przez nas, tj. przeze mnie, Sylwana i Tymoteusza, był wam głoszony, nie był „tak” i „nie”, ale w nim było tylko „tak”.
10.TYSIĄCL.WYD5Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był tak i nie, lecz dokonało się w Nim tak.
11.BRYTYJKAAlbowiem Syn Boży Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był równocześnie „Tak” i „Nie”, lecz w nim było tylko „Tak”.
12.POZNAŃSKASyn Boży, Jezus Chrystus, którego głosiliśmy wam - to znaczy ja, Sylwan i Tymoteusz - nie był równocześnie "tak" i "nie". W Nim było tylko "tak",
13.WARSZ.PRASKASyn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był „tak” i „nie”, lecz dokonało się w Nim „tak”.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem Syn Boga, Jezus Chrystus, ten przez nas ogłoszony między wami przeze mnie, Sylwana oraz Tymoteusza nie pojawił się jako: Tak i Nie, ale w nim dokonało się Tak.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSyn Boży, Jezus Chrystus, którego wśród was głosiliśmy - ja, Sylwan i Tymoteusz - nie był jednocześnie: tak, i: nie. W Nim dokonało się tylko: tak.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo Syn Boży, Jezus Chrystus, który przez nas wśród was został ogłoszony, przeze mnie i Sylwana, i Tymoteusza, nie był równocześnie „tak” i „nie”; lecz w Nim było „tak”.