« 2Kor 1:16 2 List do Koryntian 1:17 2Kor 1:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574To przeto myśląc, izalim nie ustawiczności używał; albo co myślę, wedle ciała myślę? aby było u mnie tak i nie tak.
2.WUJEK.1923Gdym tedy to chciał, izalim użył lekkomyślności? Albo co myślę, według ciała myślę, aby u mnie było: Jest i Nie?
3.RAKOW.NTO tym tedy rozmyślając, izalim jakiej lekkomyślności użył? abo to co rozmyślam, według ciała rozmyślam? aby było u mnie ono Tak tak, i ono Nie nie?
4.GDAŃSKA.1881O tem tedy myśląc, izalim co lekkomyślnie uczynił? albo to, o czem myślę, izali według ciała myślę, aby było u mnie: Tak tak i Nie nie?
5.GDAŃSKA.2017Czy więc tak postanawiając, postąpiłem lekkomyślnie? Albo czy to, co postanawiam, postanawiam według ciała, aby było u mnie „tak, tak” i „nie, nie”?
6.JACZEWSKIGdy tedy to zamierzałem a nie spełniłem, - to czyż się dopuściłem płochości? Albo czy myśl moja była ziemska, lekkomyślna?
7.SYMONA gdym to sobie tak przedsięwziął, czym lekkomyślnie postąpił? Albo czy co zamierzam, według ciała zamierzam, iżby u mnie było i Tak, i Nie?
8.DĄBR.WUL.1973Gdy tedy tak zamierzałem, czym postępował lekkomyślnie? Albo czy co zamierzam, według ciała zamierzam, aby u mnie było i „Tak”, i „Nie”.
9.DĄBR.GR.1961Gdy więc tak zamierzałem, czym postępował lekkomyślnie? Albo czy to, co zamierzam, według ciała zamierzam, aby u mnie było i „tak” i „nie”?
10.TYSIĄCL.WYD5Czyż więc poczynałem sobie lekkomyślnie, wszystko to zamierzając? Albo układając to, czy postanawiałem według ciała w ten sposób, iżby tak, tak było u mnie równocześnie nie, nie?
11.BRYTYJKACzy więc, mając taki zamiar, postąpiłem lekkomyślnie? Albo czy plany moje według ciała układam, tak iż u mnie „Tak, Tak” jest równocześnie „Nie, Nie”?
12.POZNAŃSKACzy mając taki zamiar postąpiłem lekkomyślnie? Albo czy powziąwszy takie postanowienie kierowałem się czysto ludzkimi względami? Czy u mnie "tak, tak" znaczy równocześnie "nie, nie"?
13.WARSZ.PRASKACzyż więc poczynałem sobie lekkomyślnie, wszystko to zamierzając? Albo układając to, czym postanawiał według ciała w ten sposób, iżby „tak, tak” było u mnie równocześnie „nie, nie”?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To więc postanawiając, czy zaraz posłużyłem się lekkomyślnością? Albo, czy co postanawiam, postanawiam z cielesnej natury, aby mogło być według mnie: Tak, tak i nie, nie?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy ten plan był wyrazem lekkomyślności? Albo czy planując, robię to czysto po ludzku, tak że moje: tak, jest warte tyle, co: nie?
16.TOR.NOWE.PRZ.To więc postanawiając, czy wykazałem się jakąś lekkomyślnością? Albo czy to, co postanawiam, według ciała postanawiam? Aby było u mnie „tak, tak” i równocześnie „nie, nie”?