« 2Kor 1:10 2 List do Koryntian 1:11 2Kor 1:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdy (nam) i wy pomożecie modlitwą za nas, aby za dar który mamy zwiela osób, były dzięki czynione przez mnogie za nas.
2.WUJEK.1923Za pomocą i waszą w modlitwie za nas, aby za ten dar, który w nas jest przez wiele osób, od wielu dzięki były za nas czynione.
3.RAKOW.NTGdy wespół będziecie pomagać i wy za nas modlitwą, aby z wiela osób, za ono przeciwko nam darowanie, przez wiele ich było dziękowano za nas.
4.GDAŃSKA.1881Zwłaszcza gdy się też i wy pomożecie modlić za nami, aby za ten dar, który przez wiele osób nam jest pokazany, były też od wielu osób dzięki czynione za nas.
5.GDAŃSKA.2017Także przy waszej pomocy poprzez modlitwę za nas, aby dar, który otrzymaliśmy dzięki wielu, stał się dla wielu powodem dziękczynienia za nas.
6.JACZEWSKIa to przy pomocy waszych modłów, iżby za łaski, jakich nam udziela, wielu mu dzięki składało.
7.SYMONgdy się wy też do tego modlitwą za nas przyczynicie: aby za dar dla dobra wielu nam udzielony dzięki też za nas od wielu osób czynione były.
8.DĄBR.WUL.1973z waszą pomocą w modlitwie za nas, aby za dar otrzymany dla wielu, wielu też za nas dzięki czyniło.
9.DĄBR.GR.1961z waszą pomocą w modlitwie za nas, aby za dar otrzymany dla wielu, wielu też za nas dzięki czyniło.
10.TYSIĄCL.WYD5przy współudziale waszych za nas modlitw, aby w ten sposób wielu dzięki składało za dar dla wielu w nas złożony.
11.BRYTYJKAPrzy waszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas.
12.POZNAŃSKAprzy współudziale waszej usilnej modlitwy za nas. W ten sposób z wielu ust popłynie dziękczynienie za nas, za dar udzielony nam dzięki modlitwom wielu.
13.WARSZ.PRASKAprzy współudziale waszych za nas modlitw, aby w ten sposób wielu dzięki składało za dar dla wielu w nas złożony.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także wy współdziałajcie za nas prośbą, aby ten dar dla nas z powodu wielu osób przez wielu mógł zostać przyjęty z podziękowaniem za nas.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITmiędzy innymi dzięki waszemu współdziałaniu z nami w modlitwie, tak, aby z wielu ust wzniosła się do Boga wdzięczność za nas, za udzielony nam dar łaski.
16.TOR.NOWE.PRZ.Przy współudziale waszych modlitw za nas, aby z wielu wzniesionych twarzy zostało złożone za nas dziękczynienie – za ten okazany nam dar łaski dla wielu.