« 2Kor 1:9 2 List do Koryntian 1:10 2Kor 1:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który z tak wielkiej śmierci wybawił nas, i wybawia, na którego ufamy, że i jeszcze wybawi.
2.WUJEK.1923Który z tak wielkich niebezpieczeństw wyrwał nas i wyrywa, w którym nadzieję mamy, iż téż jeszcze wyrwie,
3.RAKOW.NTKtóry z takowej śmierci wyrwał nas, i wyrywa; w któremeśmy nadzieję położyli, iż też jeszcze wyrwie.
4.GDAŃSKA.1881Który z tak wielkiej śmierci wyrwał nas i jeszcze wyrywa, w którym nadzieję mamy, iż i napotem wyrwie;
5.GDAŃSKA.2017On to wyrwał nas z tak wielkiej śmierci i jeszcze wyrywa. W nim też mamy nadzieję, że nadal będzie wyrywać;
6.JACZEWSKII Bóg też wyrwał nas z tego niebezpieczeństwa. Będzie on, jak ufamy, i w przyszłości obrońcą naszym:
7.SYMONktóry z tak wielkich niebezpieczeństw śmierci wyrwał nas, i wyrywa: w którym nadzieję mamy, że i jeszcze wyrywać będzie
8.DĄBR.WUL.1973i który wybawił nas i wybawia z tak wielkich niebezpieczeństw. W nim też pokładamy nadzieję, że i nadal wybawiać nas będzie
9.DĄBR.GR.1961który wybawił nas i wybawia od nieuchronnej śmierci. W nim też pokładamy nadzieję, że i nadal wybawiać nas będzie
10.TYSIĄCL.WYD5On to ocalił nas tylekroć od śmierci i [nadal] będzie ocalał. Tak, mamy nadzieję, że nadal będzie nas ratował
11.BRYTYJKAKtóry z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie; w nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie,
12.POZNAŃSKAOn wybawił nas z tak wielkich niebezpieczeństw śmierci i znowu wybawi. Mocno ufamy Jemu, że jeszcze wybawi,
13.WARSZ.PRASKAOn to ocalił nas tylekroć od śmierci i nadal będzie ocalał. Tak, mamy nadzieję, że nadal będzie nas ratował
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tym, co uratował nas z tak wielkiej śmierci i uratuje, względem którego mamy nadzieję, że oprócz tego zbawi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITI On uchronił nas od pewnej śmierci! A mamy w Nim nadzieję, że nie tylko tym razem. Liczymy, że nadal będzie nas chronił,
16.TOR.NOWE.PRZ.Który wyrwał nas z tak wielkiej śmierci i wyrywa, w którym pokładamy nadzieję, że i nadal będzie wyrywał;