« 1Kor 16:24 2 List do Koryntian 1:1 2Kor 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574PAweł Apostoł Jesusa Christa, przez wolą Bożą i Tymotheusz brat, zborowi Bożemu będącemu w Koryncie, ze wszemi świętymi będącemi po wszytkiej Achaij.
2.WUJEK.1923Paweł, Apostół Jezusa Chrystusa, przez wolą Bożą, i Tymotheusz brat, kościołowi Bożemu, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, którzy są w wszystkiéj Achai.
3.RAKOW.NTPaweł Apostoł Jezusa Christusa, przez wolą Bożą, i Tymotheusz brat, Zborowi Bożemu który jest w Koryntcie, z świętymi wszytkimi którzy są we wszytkiej Achaiey
4.GDAŃSKA.1881Paweł, Apostoł Jezusa Chrystusa przez wolę Bożą, i Tymoteusz brat,zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, którzy są we wszystkiej Achai.
5.GDAŃSKA.2017Paweł, z woli Boga apostoł Jezusa Chrystusa, i Tymoteusz, brat, do kościoła Bożego, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achai.
6.JACZEWSKIPaweł, z woli Bożej Apostoł Jezusa Chrystusa i brat Tymoteusz. Kościołowi Bożemu, który jest w Koryncie, jak również i wszystkim świętym w całej Achai.
7.SYMONPaweł, Apostoł Jezusa Chrystusa z woli Bożej, i Tymoteusz, brat: Kościołowi Bożemu w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achai.
8.DĄBR.WUL.1973Paweł z woli Bożej Apostoł Jezusa Chrystusa i Tymoteusz brat do Kościoła Bożego w Koryncie wraz ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achai.
9.DĄBR.GR.1961Paweł, z woli Bożej Apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz brat, do kościoła Bożego w Koryncie wraz ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achai.
10.TYSIĄCL.WYD5Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, jacy są w całej Achai.
11.BRYTYJKAPaweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, wraz ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achai:
12.POZNAŃSKAPaweł, z woli Bożej apostoł Jezusa Chrystusa, i brat Tymoteusz do zgromadzenia ludu Bożego w Koryncie oraz do wszystkich świętych w całej Achai.
13.WARSZ.PRASKAPaweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, jacy są w całej Achai.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Paweł, z woli Boga apostoł Jezusa Chrystusa oraz brat Tymoteusz do zgromadzenia wybranych Boga, które jest w Koryncie wraz ze wszystkimi świętymi, co są w całej Achai.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPaweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, nasz brat, do kościoła Bożego w Koryncie oraz do wszystkich świętych rozproszonych po całej Achai:
16.TOR.NOWE.PRZ.Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa z woli Boga, i Tymoteusz brat, zborowi Boga, który jest w Koryncie, razem ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achai,