« Jak 2:14 List Jakuba 2:15 Jak 2:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli lepak brat albo siostra nadzy będą, i niedostatek mając powszedniego wychowania,
2.WUJEK.1923A jeźliby brat i siostra byli nadzy i potrzebowaliby powszedniéj żywności,
3.RAKOW.NTA jeśliby brat abo siostra nadzy byli, i niedostawałoby im powszedniego pokarmu;
4.GDAŃSKA.1881A gdyby brat albo siostra byli nieodziani i schodziłoby im na powszedniej żywności,
5.GDAŃSKA.2017Gdyby brat albo siostra nie mieli się w co ubrać i brakowałoby im codziennego pożywienia;
6.JACZEWSKIGdyby twój brat lub siostra nie mieli ubrania, i domagali się u ciebie powszedniego chłeba,
7.DĄBR.WUL.1973I jeśliby brat i siostra nie mieli ubrania i potrzebowaliby codziennej żywności,
8.DĄBR.GR.1961Gdyby brat albo siostra nie mieli ubrania i potrzebowaliby codziennej żywności,
9.TYSIĄCL.WYD5Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba,
10.BRYTYJKAJeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba,
11.POZNAŃSKAGdyby brat lub siostra nie mieli się w co ubrać i brakło im codziennego chleba,
12.WARSZ.PRASKAJeśli na przykład jakiś brat lub siostra nie mają w co się ubrać lub co jeść,
13.KALETAGdyby brat albo siostra nieodziani byli i schodziłoby [im na] powszedniej żywności,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jaki pożytek z tego, jeśli brat lub siostra byliby lekko okryci, czy pozbawieni codziennego pokarmu,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNa przykład: Brat lub siostra nie mają w co się ubrać. Codziennie brak im chleba.
16.TOR.NOWE.PRZ.A jeśli brat albo siostra byliby nadzy i odczuwaliby brak codziennego pożywienia,