« Mar 16:8 Ewangelia Marka 16:9 Mar 16:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wstawszy lepak rano pierwszego szabatu, ukazał się pierwej Maryej Magdalenie z której był wygnał siedm czartów.
2.WUJEK.1923A wstawszy raniuczko pierwszego dnia szabbatu, ukazał się najprzód Maryi Magdalenie, z któréj był wyrzucił siedmi czartów.
3.RAKOW.NTA wstawszy Jezus rano pierwszego dnia Szabatu, ukazał się naprzód Maryey Magdalenie, z której był wyrzucił siedm czartów.
4.GDAŃSKA.1881A Jezus, gdy zmartwychwstał raniuczko pierwszego dnia po sabacie, ukazał się naprzód Maryi Magdalenie, z której był wygnał siedm dyjabłów.
5.GDAŃSKA.2017A Jezus, gdy zmartwychwstał wczesnym rankiem pierwszego dnia po szabacie, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził siedem demonów.
6.SZCZEPAŃSKI{A po zmartwychwstaniu, nad ranem w niedzielę, ukazał się najpierw Maryi Magdalenie, z której wypędził był siedm czartów.
7.GRZYM1936On zaś, po swem zmartwychwstaniu, zaraz rano pierwszego dnia ukazał się najpierw Marji Magdalenie, z której wypędził siedmiu złych duchów.
8.DĄBR.WUL.1973A powstawszy rankiem w pierwszy dzień tygodnia ukazał się naprzód Marii Magdalenie, z której wyrzucił był siedmiu czartów.
9.DĄBR.GR.1961A powstawszy rankiem w pierwszy dzień tygodnia, ukazał się naprzód Marii Magdalenie, z której wyrzucił był siedmiu czartów.
10.TYSIĄCL.WYD5Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów.
11.BRYTYJKAI powstawszy z martwych wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził siedem demonów.
12.POZNAŃSKAKiedy powstał (z grobu) rankiem w pierwszy dzień po szabacie, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem czartów.
13.WARSZ.PRASKAPierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem Zmartwychwstały ukazał się Marii Magdalenie, tej, z której wyrzucił siedem złych duchów.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezus gdy wstał z martwych, rano, pierwszego dnia tygodnia ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem demonów.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Jezus powstał z martwych wczesnym rankiem pierwszego dnia tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której niegdyś wypędził siedem demonów.
16.TOR.NOWE.PRZ.A Jezus, gdy powstał z martwych, rano pierwszego dnia tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem demonów.