« Tyt 3:7 List do Tytusa 3:8 Tyt 3:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wierna rzecz, i o tym chcę abyś mocno roskazował, aby się starali do dobrych uczynków przystawać, którzy uwierzyli Bogu. Te są dobre i pożyteczne ludziom.
2.WUJEK.1923Wierna jest mowa; a chcę, abyś tego potwierdzał, iżby się starali w dobrych uczynkach przodkować, którzy wierzą Bogu. Te rzeczy są dobre i pożyteczne ludziom.
3.RAKOW.NTWierna to mowa; a chcę abyś te rzeczy twierdził, iżby się starali jakoby w dobrych uczynkach przodowali, którzy uwierzyli Bogu: Ty są dobre i pożyteczne ludziam.
4.GDAŃSKA.1881(3:8) Wiernać to mowa; a chcę, abyś ty to twierdził, aby się starali, jakoby w dobrych uczynkach przodkowali, którzy uwierzyli Bogu. (3:9a ) A te rzeczy są dobre i ludziom pożyteczne;
5.GDAŃSKA.2017Wiarygodne to słowo i chcę, abyś o tym zapewniał, żeby ci, którzy uwierzyli Bogu, zabiegali o celowanie w dobrych uczynkach. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi.
6.JACZEWSKINie na żarty ja to mówię, ale chcę, abyś i ty tegoż samego nauczał, iż kto w Boga uwierzył, ten dobre uczynki pełnić powinien. Nauka taka jest dobra i ludziom przydatna.
7.SYMONPrawdać to pewna: a chcę, abyś ty to stwierdzał, iżby ci, którzy uwierzyli w Boga, celowali w dobrych uczynkach. Rzecz to dobra i ludziom zbawienna.
8.DĄBR.WUL.1973Niezawodna to nauka i chcę, abyś i ty to stwierdzał, iżby ci, którzy uwierzyli w Boga, przodowali w dobrych uczynkach. Rzecz to dobra i dla ludzi pożyteczna.
9.DĄBR.GR.1961Niezawodna to nauka i chcę, abyś i ty to stwierdził, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się przodować w dobrych uczynkach. Rzecz to dobra i dla ludzi pożyteczna.
10.TYSIĄCL.WYD5Nauka to godna wiary, i chcę, abyś z całą stanowczością o tym mówił, że ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi.
11.BRYTYJKAPrawdziwa to mowa i chcę, abyś ty przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi.
12.POZNAŃSKAJest to nauka godna wiary, chcę, żebyś to wciąż podkreślał: Ci, którzy uwierzyli Bogu, niech się starają usilnie spełniać dobre uczynki. To właśnie jest dobre i pożyteczne dla ludzi.
13.WARSZ.PRASKAJest to nauka ze wszech miar zasługująca na wiarę. Chciałbym, abyś z całą stanowczością i nieustannie przypominał, że ci, którzy wierzą w Boga, mają też zabiegać usilnie o dobre uczynki, gdyż jest to jedynie pożądane i pożyteczne dla człowieka.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Godne wiary to słowo. Więc względem nich pragnę, abyś upewniał tych, którzy uwierzyli Bogu, by rozmyślali oraz stawali na czele szlachetnych czynów.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITSłowa te zasługują na wiarę i przyjęcie. Obstawaj przy tych sprawach. Niech ci, którzy zaufali Bogu, poważnie myślą o poświęcaniu się temu, co szlachetne, a te sprawy właśnie są szlachetne i pożyteczne dla ludzi.
16.TOR.NOWE.PRZ.Godne zaufania jest to słowo i chcę, abyś o tym stanowczo twierdził, żeby ci, którzy uwierzyli Bogu, troszczyli się o przodowanie w dobrych czynach. Te sprawy są dobre i pożyteczne dla ludzi.