« Tyt 3:6 List do Tytusa 3:7 Tyt 3:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aby usprawiedliwieni jego łaską, zostalibychmy dziedzicmi, wedle nadzieje, żywota wiecznego.
2.WUJEK.1923Abyśmy usprawiedliwieni łaską jego, byli dziedzicami według nadzieje żywota wiecznego.
3.RAKOW.NTAbyśmy usprawiedliwieni jego łaską, dziedzicmi się sstali według nadzieje żywota wiecznego.
4.GDAŃSKA.1881Abyśmy usprawiedliwieni będąc łaską jego, stali się dziedzicami według nadziei żywota wiecznego.
5.GDAŃSKA.2017Abyśmy, usprawiedliwieni jego łaską, stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego.
6.JACZEWSKIbyśmy usprawiedliwieni łaską jego, nabyli prawa spodziewania się żywota wiecznego.
7.SYMONabyśmy, usprawiedliwieni łaską Jego, stali się według nadziei dziedzicami żywota wiecznego.
8.DĄBR.WUL.1973abyśmy łaską jego usprawiedliwieni, stali się według nadziei dziedzicami żywota wiecznego.
9.DĄBR.GR.1961abyśmy, łaską jego usprawiedliwieni, stali się zgodnie z nadzieją dziedzicami żywota wiecznego.
10.TYSIĄCL.WYD5abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.
11.BRYTYJKAAbyśmy, usprawiedliwieni łaską jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca.
12.POZNAŃSKAabyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, odziedziczyli - w co ufamy - życie wieczne.
13.WARSZ.PRASKAabyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, mogli żyć nadzieją otrzymania kiedyś życia wiecznego.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.abyśmy zostali uznani sprawiedliwymi z Jego łaski oraz stali się dziedzicami, w zgodzie z nadzieją życia wiecznego.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITabyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się dziedzicami, zgodnie z nadzieją życia wiecznego.
16.TOR.NOWE.PRZ.Abyśmy, będąc uznani za sprawiedliwych dzięki Jego łasce, stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego.