« Tyt 3:5 List do Tytusa 3:6 Tyt 3:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którego wylał na nas bogato, przez Jesusa Christa zbawiciela naszego.
2.WUJEK.1923Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego,
3.RAKOW.NTKtórego wylał na nas bogacie, przez Jezusa Christusa Zbawiciela naszego;
4.GDAŃSKA.1881Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego,
5.GDAŃSKA.2017Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela;
6.JACZEWSKIktórego obfite łaski wylał na nas przez Jezusa Chrystusa Zbawiciela naszego;
7.SYMONktórego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego:
8.DĄBR.WUL.1973Zesłał go nam obficie przez Jezusa Chrystusa Zbawiciela naszego,
9.DĄBR.GR.1961Zesłał go nam obficie przez Jezusa Chrystusa Zbawiciela naszego,
10.TYSIĄCL.WYD5którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego,
11.BRYTYJKAKtórego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego,
12.POZNAŃSKAWylał go na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego,
13.WARSZ.PRASKAktórego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.którego wylał na nas obficie poprzez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTego Ducha wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawcę,
16.TOR.NOWE.PRZ.Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego,