« Tyt 3:4 List do Tytusa 3:5 Tyt 3:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie z uczynków wsprawiedliwości, któreśmy czynili, ale wedle swego zmiłowania zbawił nas, przez kąpiel odrodzenia ducha świętego.
2.WUJEK.1923Nie z uczynków sprawiedliwości, któreśmy uczynili my, ale podług miłosierdzia swego zbawił nas przez omycie odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego,
3.RAKOW.NTNie z uczynków onych w sprawiedliwości, którebyśmy byli uczynili my, ale podług swego miłosierdzia zbawił nas przez omycie odrodzenia, i przez odnowienie ducha świętego.
4.GDAŃSKA.1881Nie z uczynków sprawiedliwości, które byśmy my czynili, ale podług miłosierdzia swego zbawił nas przez omycie odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego,
5.GDAŃSKA.2017Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego;
6.JACZEWSKIa to nie dla jakiej z naszej strony zasługi, ale jedynie skutkiem miłosierdzia swego. Zbawił on nas przez wodę odrodzenia i przez odnowienie nas w Duchu świętym,
7.SYMONnie dla uczynków sprawiedliwych, które myśmy uczynili, ale podług miłosierdzia swego zbawił nas przez kąpiel odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego,
8.DĄBR.WUL.1973zbawił on nas nie dla uczynków sprawiedliwych, których dokonaliśmy, ale z miłosierdzia swego przez obmycie odrodzenia i odnowienia w Duchu Świętym.
9.DĄBR.GR.1961Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwych, które dokonaliśmy, ale z miłosierdzia swego przez obmycie odrodzenia i odnowienia w Duchu Świętym.
10.TYSIĄCL.WYD5nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym,
11.BRYTYJKAZbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego,
12.POZNAŃSKAto wybawił nas nie ze względu na nasze sprawiedliwe czyny, ale dzięki swojemu miłosierdziu przez obmycie, które odradza, i przez odnowienie Duchem Świętym.
13.WARSZ.PRASKAi to bynajmniej nie dlatego, że dokonaliśmy zbawiennych czynów, ale wyłącznie miłosierdziem swoim powodowany zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające nas w Duchu Świętym,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.uratował nas nie z powodu uczynków, które w sprawiedliwości zrobiliśmy, ale z powodu Jego miłosierdzia. Dzięki kąpieli powtórnego narodzenia i odnowie Ducha Świętego,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITzbawił nas nie dzięki naszym uczynkom, dokonanym w sprawiedliwości, lecz dzięki swemu miłosierdziu, przez kąpiel odrodzenia i odnowę, którą sprawia Duch Święty.
16.TOR.NOWE.PRZ.Zbawił nas, nie z uczynków, których my dokonaliśmy w sprawiedliwości, ale według swojego miłosierdzia przez kąpiel odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego,