« Tyt 3:3 List do Tytusa 3:4 Tyt 3:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz gdy się zaświeciła dobroć i miłość człowieka, zbawiciela naszego Boga.
2.WUJEK.1923Lecz gdy się okazała dobrotliwość i ludzkość Zbawiciela naszego Boga:
3.RAKOW.NTLecz gdy się dobrotliwość i miłość ku człowiekowi oświeciła Zbawiciela naszego Boga,
4.GDAŃSKA.1881Ale gdy się okazała dobrotliwość i miłość ku ludziom zbawiciela naszego, Boga,
5.GDAŃSKA.2017Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi;
6.JACZEWSKIale Zbawiciel nasz, Bóg, okazał się względem nas łaskawym;
7.SYMONLecz gdy się okazała dobroć i łaskawość Boga, Zbawiciela naszego:
8.DĄBR.WUL.1973Ale gdy okazała się dobroć i łaskawość Boga, Zbawiciela naszego,
9.DĄBR.GR.1961Ale oto okazała się dobroć i łaskawość Boga, Zbawiciela naszego.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi,
11.BRYTYJKAAle gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga,
12.POZNAŃSKAA kiedy objawiła się dobroć naszego Zbawiciela, Boga, i Jego miłość do ludzi,
13.WARSZ.PRASKALecz kiedy Zbawiciel nasz Bóg objawił swoją dobroć i miłość względem ludzi, uwolnił nas od wszelkiego zła
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz gdy się zjawiła łagodność oraz życzliwość naszego Zbawiciela Boga,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy jednak objawiła się dobroć i miłość naszego Zbawcy, Boga, do ludzi,
16.TOR.NOWE.PRZ.Ale gdy ukazała się dobroć i miłość ku ludziom Boga, Zbawiciela naszego,