« Tyt 3:2 List do Tytusa 3:3 Tyt 3:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo byliśmy niekiedy i my bez smysłu niepowolni, obłędliwi, zniewalający się żądzam i roskoszam rozmaitym, we złości i wzawiści trwając, mierzieni, nie najrząc jeden drugiego.
2.WUJEK.1923Albowiem i my byliśmy niekiedy głupi, niewierni, błądzący, służący pożądliwościom i rozkoszom rozmaitym, w złości i w zazdrości żyjący, przemierzli, jedni drugich nienawidzący;
3.RAKOW.NTAbowiem byliśmy niekiedy i my bezrozumni, nie posłuszni, błądzący, służąc pożądliwościam i roskoszam rozmaitym, w złości, i w zazdrości mieszkając, obrzydłymi, nie nawidzącymi jedni drugich.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem i myśmy byli niekiedy głupimi, upornymi, błądzącymi, służąc pożądliwościom i rozkoszom rozmaitym, w złości i w zazdrości mieszkając, przemierzłymi, jedni drugich nienawidzącymi,
5.GDAŃSKA.2017Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich.
6.JACZEWSKII my byliśmy niegdyś niemądrzy i niewierni: błądziliśmy, oddawaliśmy się pożądliwościom, szukaliśmy przyjemności światowych; powodowała nami złość i nienawiść:
7.SYMONBoć i my byliśmy niegdyś bezrozumni, niewierni, błądziliśmy, służyliśmy rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyliśmy w złości i zazdrości, obmierźli, jedni drugim nienawistni.
8.DĄBR.WUL.1973Bo i my byliśmy niegdyś bezrozumni, niewierni, błądzący, pożądliwościom i rozkoszom oddani, żyliśmy w złości i w zazdrości, jedni drugim nienawistni, i nienawidzący jedni drugich.
9.DĄBR.GR.1961Bo i my byliśmy niegdyś bezrozumni, niewierni, błądzący, wszelakim pożądliwościom i rozkoszom oddani, żyliśmy w złości i w zazdrości, jedni drugim nienawistni i nienawidzący jedni drugich.
10.TYSIĄCL.WYD5Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący, służyliśmy różnym żądzom i rozkoszom, żyjąc w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim.
11.BRYTYJKABo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem.
12.POZNAŃSKAPrzecież i my sami byliśmy kiedyś nierozumni, nieposłuszni, błądziliśmy, będąc niewolnikami rozmaitych pożądliwości i rozkoszy, pędziliśmy życie w złości i zazdrości budząc obrzydzenie i nienawidząc się nawzajem.
13.WARSZ.PRASKAKiedyś my również byliśmy nierozumni, oporni, błądziliśmy, poddawaliśmy się różnym żądzom i rozkoszom, trwając w złości i w zawiści; gardziliśmy sobą nawzajem, byliśmy pełni nienawiści jedni ku drugim.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż my także byliśmy kiedyś nierozsądni, niesforni, błądzący, służący różnorodnym pożądaniom i uciechom; pędząc życie w złości i zawiści, wrodzy, nienawidzący jedni drugich.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBo i my kiedyś byliśmy nierozumni, nieposłuszni, zagubieni, zniewoleni przez przeróżne żądze i rozkosze, żyjący w gniewie i zazdrości, znienawidzeni i do siebie nawzajem odnoszący się z nienawiścią.
16.TOR.NOWE.PRZ.I my bowiem byliśmy niegdyś bezmyślni, nieposłuszni, błądzący, zniewoleni rozmaitymi pragnieniami i przyjemnościami, w złości i zazdrości, wiodący życie budzące obrzydzenie, nienawidzący jedni drugich.