« Tyt 3:1 List do Tytusa 3:2 Tyt 3:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nikogoby nie bluźnili, nie walczyli, ale miernemi (byli,) wszelką podając układność ku wszem ludziom.
2.WUJEK.1923Nikogo nie bluźnili, nie zwadliwymi byli, ale skromnymi, wszelką łagodność okazując przeciwko wszym ludziom.
3.RAKOW.NTNikogo nie bluźnili, nie walecznymi byli, ale skromnymi, wszelką ukazując cichość przeciwko wszem ludziam.
4.GDAŃSKA.1881Nikogo nie lżyli, byli niezwadliwymi, ale układnymi, okazując wszelką skromność przeciwko wszystkim ludziom.
5.GDAŃSKA.2017Nikomu nie ubliżali, nie byli kłótliwi, ale uprzejmi, okazujący wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi.
6.JACZEWSKINiechaj nikt z nich nie bluźni nikomu, niech się z nikim nie pienia, ale wszyscy niech będą skromni i w obejściu się ze wszystkiemi łagodni.
7.SYMONnikogo nie lżyli, nie byli kłótliwymi, ale uprzejmymi, okazując wszelką łagodność ku wszystkim ludziom.
8.DĄBR.WUL.1973Aby nikogo nie lżyli, nie byli kłótliwi, ale skromni i okazywali wszelką uprzejmość wszystkim ludziom.
9.DĄBR.GR.1961Aby nikogo nie lżyli, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi i okazywali wszelką uprzejmość wszystkim ludziom.
10.TYSIĄCL.WYD5nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność.
11.BRYTYJKAAby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelka łagodność wszystkim ludziom.
12.POZNAŃSKAżeby nikomu nie ubliżali, nie byli kłótliwi, ale łagodni i zawsze uprzejmi dla wszystkich ludzi.
13.WARSZ.PRASKANiech o nikim nie mówią źle, niech unikają wszelkich sporów, a okazują sobie nawzajem uprzejmość i łagodność.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.O nikim nie mówić krzywdząco; być niewojowniczymi, należytymi, okazującymi wszelką życzliwość względem wszystkich ludzi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech nikogo nie znieważają, unikają sporów, będą uprzejmi i wszystkim ludziom okazują pełną łagodność.
16.TOR.NOWE.PRZ.Aby nikomu nie bluźnili, nie byli wojowniczy, ale byli uprzejmi, okazujący wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi.