« Tyt 3:13 List do Tytusa 3:14 Tyt 3:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A niech się uczą i naszy dobrem sprawam przystawać dla potrzebnych pożytków, aby nie byli niepożyteczni.
2.WUJEK.1923A niech się uczą i nasi w dobrych uczynkach przodkować na używanie potrzebne, iżby nie byli nieużytecznymi.
3.RAKOW.NTA niech się uczą i naszy w dobrych uczynkach przodować, ku potrzebnemu używaniu, iżby nie byli bezowocnymi.
4.GDAŃSKA.1881A niech się uczą i nasi w dobrych uczynkach przodkować, gdzie tego potrzeba, żeby nie byli nieużytecznymi.
5.GDAŃSKA.2017A niech i nasi uczą się przodować w dobrych uczynkach, gdzie tego potrzeba, żeby nie byli bezowocni.
6.JACZEWSKIA niechaj i nasi nauczą się w razie potrzeby przewodniczyć przy pełnieniu dobrych uczynków; niechaj i oni pożytecznymi będą.
7.SYMONA niech się uczą i nasi w dobrych sprawach celować ku zaspokojeniu potrzeb niezbędnych, iżby nie byli nieużytecznymi.
8.DĄBR.WUL.1973A niech się uczą i nasi przodować dobrymi uczynkami na konieczne potrzeby, aby nie byli bezużyteczni.
9.DĄBR.GR.1961A niech się troszczą i nasi o dobre uczynki na konieczne potrzeby, aby nie byli bezużyteczni.
10.TYSIĄCL.WYD5Niechże i nasi [wierni] nauczą się przodować w dobrych uczynkach, które służą zaspokojeniu koniecznych potrzeb - żeby nie byli bez zasług.
11.BRYTYJKAA niech się i nasi uczą celować w dobrych uczynkach, aby zaspokajać palące potrzeby, żeby nie byli nieużyteczni.
12.POZNAŃSKANiech i nasi (bracia) pokażą, że umieją spełniać dobre uczynki, zaspokajając konieczne potrzeby. Niech i oni mają zasługę.
13.WARSZ.PRASKANiech wasi wierni również nauczą się spełniać jak należy dobre uczynki, które służą zaspokojeniu koniecznych potrzeb innych. W ten sposób ich życie nie będzie bezowocne.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A i nasi niech się uczą stawać na czele szlachetnych uczynków względem niezbędnych spraw, aby nie byli bezowocni.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech i nasi uczą się celować w szlachetnych czynach, służących zaspokojeniu koniecznych potrzeb - niech nie będą bezowocni.
16.TOR.NOWE.PRZ.Niech i nasi uczą się przodować w dobrych dziełach, aby wobec koniecznych potrzeb, nie byli bezowocni.