« Tyt 3:11 List do Tytusa 3:12 Tyt 3:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdy poślę Artymana do ciebie, albo Tychika, staraj się przyść do mnie, do Nykopola. Bom tam umyślił zimować.
2.WUJEK.1923Gdy poślę do ciebie Artemana albo Tychika, śpiesz się do mnie przybyć do Nikopolu; albowiem tamem umyślił zimować.
3.RAKOW.NTGdy poślę Artemana do ciebie, abo Tychika, staraj się, abyś przyszedł do mnie do Nikopolim; abowiem tamem umyślił zimować.
4.GDAŃSKA.1881Gdy poślę do ciebie Artemana albo Tychyka, staraj się, abyś do mnie przyszedł do Nikopolim; bom tam postanowił zimować.
5.GDAŃSKA.2017Gdy poślę do ciebie Artemasa lub Tychika, staraj się przybyć do mnie do Nikopolis, bo tam postanowiłem spędzić zimę.
6.JACZEWSKIGdy przyszlę do ciebie Artema albo Tychika, pokwap się przybyć do mnie do Nikopola, gdzie zamierzam zimować.
7.SYMONGdy przyszlę do ciebie Artemana albo Tychika, śpiesz się przybyć do mnie do Nikopola: gdyż tam postanowiłem zimować.
8.DĄBR.WUL.1973Gdy przyślę do ciebie Artemasa albo Tychika, pospieszaj, aby przybyć do mnie do Nikopolis, tam bowiem postanowiłem przezimować.
9.DĄBR.GR.1961Kiedy przyślę do ciebie Artemasa albo Tychika, spiesz, aby przybyć do mnie do Nikopolis, tam bowiem postanowiłem przezimować.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy poślę do ciebie Artemasa lub Tychika, postaraj się czym prędzej przybyć do mnie do Nikopolis,
11.BRYTYJKAGdy przyślę do ciebie Artemasa albo Tychikusa, staraj się spiesznie przybyć do mnie do Nikopolis, gdyż tam postanowiłem przezimować.
12.POZNAŃSKAKiedy poślę do ciebie Artemasa lub Tychika, postaraj się szybko przybyć do mnie do Nikopolis, gdyż tam postanowiłem przezimować.
13.WARSZ.PRASKAKiedy poślę do ciebie Artemasa lub Tychika, sam postaraj się przybyć do mnie jak najprędzej, do Nikopolis,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy poślę do ciebie Artemasa, albo Tychika, postaraj się do mnie przyjść, do Nikopolis, gdyż tam postanowiłem przezimować.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy poślę do ciebie Artemasa albo Tychikosa, postaraj się przyjść do mnie do Nikopolis. Tam postanowiłem przezimować.
16.TOR.NOWE.PRZ.Gdy poślę do ciebie Artemasa albo Tychikusa, staraj się przyjść do mnie do Nikopolis; bo tam postanowiłem przezimować.