« Tyt 3:10 List do Tytusa 3:11 Tyt 3:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiedząc że wywrócon takowy, i grzeszy będąc sobą osądzony.
2.WUJEK.1923Wiedząc, iż jest wywrócony, który takowy jest, i grzeszy, gdyż jest własnym sądem potępiony.
3.RAKOW.NTWiedząc iż wywrócony jest takowy, i grzeszy, będąc sam od siebie osądzonym.
4.GDAŃSKA.1881Wiedząc, iż takowy jest wywrócony i grzeszy, będąc sam własnym sądem swoim osądzony.
5.GDAŃSKA.2017Wiedząc, że taki człowiek jest przewrotny i grzeszy, i sam siebie osądza.
6.JACZEWSKIon już upadł i w grzechu jest: własne jego sumienie potępia go.
7.SYMONwiedząc, iż jest przewrotny, i grzeszy, będąc własnym sądem potępiony.
8.DĄBR.WUL.1973wiedząc, że jest przewrotny i grzeszny, własnym swym sądem potępiony.
9.DĄBR.GR.1961skoro wiesz, że jest przewrotny i grzeszny, własnym swym sądem potępiony.
10.TYSIĄCL.WYD5wiedząc, że człowiek taki jest przewrotny i grzeszy, przy czym sam na siebie wydaje wyrok.
11.BRYTYJKAWiedząc, że jest on przewrotny i grzeszy, i sam na siebie wyrok wydaje.
12.POZNAŃSKAwiedząc, że jest przewrotny i grzeszny i sam na siebie wydaje wyrok.
13.WARSZ.PRASKAwiedząc, że są to ludzie przewrotni, uwikłani w grzechy, które już z góry wydają na nich właściwy wyrok.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wiedząc, że taki uległ wykrzywieniu i chybia celu, będąc zasądzonym przez samego siebie.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWiedz, że tego rodzaju ludzie są zepsuci i grzeszni - i sami na siebie ściągają wyrok.
16.TOR.NOWE.PRZ.Wiedząc, że taki jest przewrotny i grzeszy, i sam na siebie wydaje skazujący wyrok.