« Tyt 3:9 List do Tytusa 3:10 Tyt 3:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Heretyka człowieka po jednem (i wtórem) upominaniu odrzuć.
2.WUJEK.1923Człowieka heretyka po pierwszem i po wtórem strofowaniu się strzeż,
3.RAKOW.NTOdszczepieńca człowieka po jednym i drugim upominaniu chroń się.
4.GDAŃSKA.1881Człowieka heretyka po pierwszem i wtórem napominaniu strzeż się,
5.GDAŃSKA.2017Heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj;
6.JACZEWSKIHeretyka po jednem i drugiem upomnieniu unikaj:
7.SYMONCzłowieka heretyka po jednem i drugiem upomnieniu unikaj:
8.DĄBR.WUL.1973Heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj
9.DĄBR.GR.1961Heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj,
10.TYSIĄCL.WYD5Od sekciarza odsuń się po pierwszym lub po drugim upomnieniu,
11.BRYTYJKAA człowieka, który wywołuje odszczepieństwo, po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj,
12.POZNAŃSKAA człowieka, który rozbija jedność - po jednym lub drugim upomnieniu - unikaj
13.WARSZ.PRASKATych, którzy wprowadzają rozłamy, upominaj raz i drugi, a jeśli to nie pomoże, po prostu ich unikaj,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie przyjmuj człowieka odszczepieńczego po jednym i drugim napomnieniu,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZ kimś, kto wywołuje rozłamy, po pierwszym i drugim ostrzeżeniu przestań mieć cokolwiek do czynienia.
16.TOR.NOWE.PRZ.A człowieka czyniącego rozłamy, po pierwszym i drugim napomnieniu, unikaj,