« Tyt 2:15 List do Tytusa 3:1 Tyt 3:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574PRzypominaj jim, przełożonym i władzam aby poddani i powolni byli, ku wszelkiemu dobremu uczynkowi (aby) gotowi byli.
2.WUJEK.1923Napominaj je, aby przełożeństwom i zwierzchnościom poddanymi byli, na rozkazanie posłuszni byli, na każdy dobry uczynek gotowymi,
3.RAKOW.NTPrzypominaj im, aby się przełożeństwam i zwierzchnościam poddali, urzędu słuchali, na wszelki uczynek dobry gotowymi byli,
4.GDAŃSKA.1881Napominaj ich, aby zwierzchnościom i przełożeństwom poddanymi i posłusznymi byli, i aby do każdego dobrego uczynku gotowymi byli;
5.GDAŃSKA.2017Przypominaj im, aby zwierzchnościom i władzom byli poddani i posłuszni, gotowi do każdego dobrego uczynku;
6.JACZEWSKIPrzypominaj wiernym, aby książętom i ich urzędom ulegali; aby wydane prawa zachowywali i ku wszelkiemu dobru pochopni byli.
7.SYMONNapominaj ich, aby władcom i władzom poddanymi, na rozkazanie posłusznymi, do każdego dobrego uczynku gotowymi byli:
8.DĄBR.WUL.1973Przypominaj im, aby władzom i zwierzchnościom poddani, a rozkazowi ich posłuszni byli i do każdego dobrego uczynku gotowi.
9.DĄBR.GR.1961Przypominaj im, aby władzom i zwierzchnościom poddani, a rozkazowi ich posłuszni byli i do każdego dobrego uczynku gotowi.
10.TYSIĄCL.WYD5Przypominaj im, że powinni podporządkować się zwierzchnim władzom, słuchać ich i okazywać gotowość do wszelkiego dobrego czynu:
11.BRYTYJKAPrzypominaj im, aby zwierzchnościom i władzom poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku,
12.POZNAŃSKAPrzypominaj im, żeby poddając się władzom zwierzchnim, słuchali ich i byli gotowi do każdego dobrego czynu,
13.WARSZ.PRASKAWszystkim przypominaj, żeby ulegali zwierzchnim władzom, żeby byli posłuszni i gotowi do wszelkiego dobrego czynu.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przypominaj im, aby podporządkowywać się urzędom i władzom, być posłusznym oraz gorliwym do każdego szlachetnego uczynku.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzypominaj im, aby byli poddani i posłuszni zwierzchnościom oraz władzom, gotowi do każdego szlachetnego czynu.
16.TOR.NOWE.PRZ.Przypominaj im, aby zwierzchnościom i władzom byli ulegli i posłuszni, gotowi do wszelkiego dobrego czynu;