« Apok 5:8 Apokalipsa Jana 5:9 Apok 5:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I śpiewali pieśń nową mówiąc: Godzien jesteś wziąć księgi, i otworzyć pieczęci ich, żeś zabit, i kupiłeś nas we krwi twojej, ze wszego pokolenia, i języka, i ludu, i narodu.
2.WUJEK.1923I śpiewali nową pieśń, mówiąc: Godzieneś jest, Panie! wziąć księgi i otworzyć pieczęci ich, iżeś jest zabit, i odkupiłeś nas Bogu przez krew twoję ze wszelakiego pokolenia i języka i ludu i narodu:
3.RAKOW.NTI śpiewali Pieśń nową, mówiąc: Godzieneś jest wziąć księgi, i otworzyć pieczęci ich, iżeś był zabity, i odkupiłeś Bogu nas przez krew swoję, ze wszego pokolenia, i języka, i ludu, i narodu;
4.GDAŃSKA.1881I śpiewali nową pieśń, mówiąc: Godzieneś jest wziąć księgi i otworzyć pieczęci ich, żeś był zabity i odkupiłeś nas Bogu przez krew swoję ze wszelkiego pokolenia i języka, i ludu, i narodu:
5.GDAŃSKA.2017I śpiewali nową pieśń: Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu.
6.JACZEWSKIi wszyscy śpiewali ładnie: Godzien jesteś, Panie, wziąść księgę i rozpieczętować ją, boś jest zabity i krwią swoją ku czci Bożej odkupiłeś nas, którzy jesteśmy ze wszystkich pokoleń, języków, narodów i ludów,
7.APOKALYPSIS.1905i śpiewają pieśń nową, mówiąc: „Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć pieczęci jej; ponieważ zostałeś zabity na ofiarę i odkupiłeś nas Bogu przez krew swoją ze wszelkiego pokolenia i języka i ludu i narodu,
8.DĄBR.WUL.1973I śpiewali pieśń nową mówiąc: Godzien jesteś, Panie, otrzymać księgę i otworzyć jej pieczęcie, boś został zabity i odkupiłeś nas Bogu przez krew swoją, (ludzi) ze wszelkiego pokolenia, języka, ludu i narodu.
9.DĄBR.GR.1961I śpiewają nową pieśń mówiąc: Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, boś został zabity i krwią swoją wykupiłeś (nas) dla Boga, (ludzi) z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu.
10.TYSIĄCL.WYD5I taką nową pieśń śpiewają: Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i krwią Twoją nabyłeś dla Boga [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,
11.BRYTYJKAI zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu,
12.POZNAŃSKAI taką nową pieśń śpiewają: "Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, bo zostałeś zabity i nabyłeś dla Boga swoją krwią ludzi z każdego pokolenia, różnojęzycznych narodów i ludów,
13.WARSZ.PRASKAI śpiewali taką oto pieśń nową: Jesteś godzien wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie, bo zostałeś zabity i za cenę krwi Twojej nabyłeś Bogu [na własność] [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu.
14.KALETAI śpiewali pieśń nową, mówiąc: Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć pieczęci jej, że byłeś_zabity i kupiłeś Bogu nas przez krew twoją ze wszelkiego pokolenia i języka, i ludu, i narodu;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Śpiewają też nową pieśń, mówiąc: Godny jesteś wziąć ten zwój oraz złamać jego pieczęcie; bowiem zostałeś zabity i w twojej krwi odkupiłeś ich dla Boga z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZaśpiewali oni nową pieśń tej treści: Godny jesteś wziąć zwój i zdjąć jego pieczęcie, gdyż byłeś zabity, a swoją krwią nabyłeś dla Boga ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu.
17.TOR.NOWE.PRZ.I śpiewają nową pieśń, mówiąc: Godny jesteś wziąć zwój i otworzyć jego pieczęć; bo byłeś zabity, i odkupiłeś nas Bogu swoją krwią z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,