« Apok 5:5 Apokalipsa Jana 5:6 Apok 5:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I widziałem, ano wpojśrzód stolice, i czterzech zwierząt, i wpojśrzód starców baranek stał jako zabity, mając rogów siedm, i oczy siedm, co jest siedm duchów Bożych wysłanych na wszytkę ziemię.
2.WUJEK.1923I widziałem, a oto w pośród stolice i czworga zwierząt i w pośrodku starszych, Baranek stojący jako zabity, mający siedm rogów i oczy siedm, które są siedm duchów Bożych, posłanych na wszystką ziemię.
3.RAKOW.NTI widziałem, a oto w pojśrzód stolice i czterech źwierząt, i w pojśrzodku onych starszych, baranek stojąc jako zabity, mając siedm rogów, i oczy siedm, które są one siedm duchów Bożych, posłanych na wszytkę ziemię.
4.GDAŃSKA.1881I spojrzałem, a oto między stolicą i czterema onemi zwierzętami, i między onymi starcami Baranek stał jako zabity, mając siedm rogów i siedm oczy, które są siedm duchów Bożych, posłanych na wszystkę ziemię.
5.GDAŃSKA.2017I zobaczyłem, a oto między tronem i czterema stworzeniami, i między starszymi stał Baranek jakby zabity, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, które są siedmioma Duchami Boga posłanymi na całą ziemię.
6.JACZEWSKII w pośrodku tronu i czworga zwierząt, i w pośrodku starców ujrzałem stojącego Baranka: był on jakoby zabity a miał mnóstwo rogów i mnóstwo oczu, które wyobrażały mnóstwo Duchów Bożych, wysłanych na całą ziemię.
7.APOKALYPSIS.1905I widziałem, a oto pośród tronu i czterech zwierząt i pośród starców baranek stał jakoby zabity na ofiarę, mając rogów siedm i oczów siedm, które są siedm duchów Bożych, posłanych na całą ziemię.
8.DĄBR.WUL.1973I ujrzałem oto w pośrodku tronu i czworga żywych istot stojącego i jakby zabitego Baranka pośród starszych, mającego siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest siedem duchów Bożych wysłanych na ziemię.
9.DĄBR.GR.1961I ujrzałem: w pośrodku tronu i czterech zwierząt i w pośrodku starców stojącego Baranka, jakby zabitego. Miał siedem rogów i siedmioro oczu, jest to siedem Duchów Bożych, wysłanych na całą ziemię.
10.TYSIĄCL.WYD5I ujrzałem między tronem z czterema Istotami żyjącymi a kręgiem Starców stojącego Baranka, jakby zabitego, a miał siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię.
11.BRYTYJKAI widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego Baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu; a to jest siedem duchów Bożych zesłanych na całą ziemię.
12.POZNAŃSKAI ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt a kręgiem Starców stojącego Baranka jakby zabitego. A miał siedem rogów i siedem oczu, to jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię.
13.WARSZ.PRASKAI ujrzałem przed tronem, otoczonym czworgiem Zwierząt, pośrodku przed Starcami Baranka stojącego [lecz] jakby zabitego. Miał on siedem rogów i posiadał siedmioro oczu, oznaczających siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię.
14.KALETAI ujrzałem w pośrodku stolicy i czterech zwierząt, i w pośrodku starców Baranek stał jako zabity, mając rogów siedem i oczu siedem, które są siedem duchów Bożych, posłanych na całą ziemię.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I spojrzałem; a oto w centrum tronu, czterech żywych istot i wśród starszych, stanął jakby zabity na ofiarę Baranek, mając siedem rogów i siedem oczu, które są siedmioma duchami Boga, wysłanymi na całą ziemię.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy zobaczyłem Baranka jakby zabitego. Stał między tronem i czterema istotami oraz między starszymi. Miał siedem rogów i siedmioro oczu, które są siedmioma duchami Boga, rozesłanymi na całą ziemię.
17.TOR.NOWE.PRZ.I zobaczyłem, a oto pośrodku tronu i czterech stworzeń, i pośrodku starszych stoi Baranek, jakby zabity, mający siedem rogów i siedem oczu, które są siedmioma duchami Boga, posłanymi na całą ziemię.