« Apok 5:4 Apokalipsa Jana 5:5 Apok 5:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jeden z starców rzekł mi: Nie płacz. Owo przemógł lew, będący zpokolenia Judy, korzeń Dawidów, otworzyć księgi i rozwięzać siedm pieczęci ich.
2.WUJEK.1923A jeden ze starszych rzekł mi: Nie płacz! oto zwyciężył lew z pokolenia Judowego, korzeń Dawidów, aby otworzył księgi i rozwiązał siedm ich pieczęci.
3.RAKOW.NTA jeden z starszych mówi mi: Nie płacz! oto zwyciężył Lew on który jest z pokolenia Juda, Korzeń Dawidów, aby otworzył księgi, i rozwiązał siedm pieczęci ich.
4.GDAŃSKA.1881Tedy mi jeden z onych starców rzekł: Nie płacz! Oto zwyciężył lew, który jest z pokolenia Judowego, korzeń Dawidowy, aby otworzył księgi i odpieczętował siedm pieczęci ich.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy jeden ze starszych powiedział do mnie: Nie płacz! Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawida, aby otworzyć księgę i złamać siedem jej pieczęci.
6.JACZEWSKINie płacz, rzekł mi wówczas jeden ze starców, oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, który jest potomkiem Dawida; otworzy on księgę i złamie siedem pieczęci jej.
7.APOKALYPSIS.1905A jeden ze starców mówi mi: „Nie płacz; oto zwyciężył lew, który jest z pokolenia Judy, latorośl Dawida, ażeby otworzył księgę i zdjął siedm pieczęci jej”.
8.DĄBR.WUL.1973A jeden ze starszych rzekł do mnie: Nie płacz! Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, potomek Dawida, aby otworzyć księgę i rozerwać jej siedem pieczęci.
9.DĄBR.GR.1961A jeden ze starców rzekł do mnie: Nie płacz! Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy potomek Dawida, aby otworzyć księgę i siedem jej pieczęci.
10.TYSIĄCL.WYD5I mówi do mnie jeden ze Starców: Przestań płakać! Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci.
11.BRYTYJKAA jeden ze starców rzecze do mnie: Nie płacz! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę, i zerwać siedem jej pieczęci.
12.POZNAŃSKAI mówi do mnie jeden ze Starców: "Przestań płakać": Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci".
13.WARSZ.PRASKAWtedy powiedział do mnie jeden ze Starców: Nie płacz! Popatrz, oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, potomek Dawida. On otworzy księgę i siedem jej pieczęci.
14.KALETAAle jeden ze starców rzekł mi: Nie płacz! Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, [aby] otworzył księgę i odpieczętował siedem pieczęci jej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeden ze starszych mi mówi: Nie płacz; oto zwyciężył lew z pokolenia Judy korzeń Dawida, by otworzyć zwój oraz złamać siedem jego pieczęci.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy zwrócił się do mnie jeden ze starszych: Przestań płakać! Oto zwyciężył Lew z plemienia Judy, Korzeń Dawida! On może rozwinąć zwój i zdjąć jego siedem pieczęci.
17.TOR.NOWE.PRZ.I jeden ze starszych mówi do mnie: Nie płacz; oto zwyciężył lew, który jest z pokolenia Judy, korzeń Dawida, by otworzyć i złamać siedem jego pieczęci.