« Apok 5:1 Apokalipsa Jana 5:2 Apok 5:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I widziałem anioła mocnego wołającego głosem wielkim: kto jest godzien otworzyć księgi i rozwięzać pieczęci ich?
2.WUJEK.1923I widziałem Anioła mocnego, głosem wielkim obwoływającego: Kto jest godzien otworzyć księgi i rozwiązać pieczęci ich?
3.RAKOW.NTI widziałem Anioła mocnego, obwoływającego głosem wielkim: Kto jest godzien otworzyć księgi, i rozwiązać pieczęci ich?
4.GDAŃSKA.1881I widziałem Anioła mocnego, wołającego głosem wielkim: Kto jest godzien otworzyć te księgi i odpieczętować pieczęci ich?
5.GDAŃSKA.2017I zobaczyłem potężnego anioła wołającego donośnym głosem: Kto jest godny otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?
6.JACZEWSKII ujrzałem anioła, który głośno wołał: Czy jest kto godzien otworzyć księgę? Czy jest kto godzien złamać pieczęcie jej?
7.APOKALYPSIS.1905I widziałem anioła mocnego, wołającego głosem wielkim: „Kto jest godzien otworzyć księgę i zdjąć pieczęci jej?”
8.DĄBR.WUL.1973I ujrzałem potężnego Anioła, wołającego głosem donośnym: Któż jest godzien otworzyć księgę i rozerwać jej pieczęcie?
9.DĄBR.GR.1961I ujrzałem potężnego Anioła, wołającego głosem donośnym: Kto jest godzien otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?
10.TYSIĄCL.WYD5I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym: Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?
11.BRYTYJKAWidziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie?
12.POZNAŃSKAI ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym: "Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?"
13.WARSZ.PRASKAZobaczyłem również ogromnego anioła, który wołał głosem donośnym: Kto jest godzien otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?
14.KALETAI widziałem anioła mocnego, wołającego głosem wielkim: Kto [jest] godzien otworzyć księgę i odpieczętować pieczęci jej?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zobaczyłem też potężnego anioła, co oznajmiał za pomocą wielkiego głosu: Któż jest godny otworzyć zwój i rozłamać jego pieczęcie?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZobaczyłem też potężnego anioła. Pytał on donośnym głosem: Kto jest godny rozwinąć zwój i zerwać jego pieczęcie?
17.TOR.NOWE.PRZ.I zobaczyłem mocarnego anioła, obwieszczającego potężnym głosem: Kto jest godny otworzyć zwój i złamać jego pieczęcie?