« Apok 5:12 Apokalipsa Jana 5:13 Apok 5:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wszelkie stworzenie, które jest na niebie i na ziemi, i pod ziemią, i po morzu co jest, i co wnich wszytko słyszałem mówiąc: Siedzącemu na stolicy, i barankowi, błogosławieństwo i cześć, i sława, i dzierżawa na wieki wieków.
2.WUJEK.1923A wszelkie stworzenie, które jest na niebie i na ziemi i pod ziemią, i co w morzu jest, i co w nich wszystkie słyszałem mówiące: Siedzącemu na stolicy i Barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków.
3.RAKOW.NTA wszelkie stworzenie które jest na niebie, i na ziemi, i pod ziemią, i które w morzu są, i które w nich są wszytkie, słyszałem mówiące: Onemu siedzącemu na stolicy, i barankowi błogłosławieństwo, i cześć, i chwała, i siła, na wieki wieków.
4.GDAŃSKA.1881A wszelkie stworzenie, które jest na niebie i na ziemi, i pod ziemią i w morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem mówiące: Siedzącemu na stolicy i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i siła na wieki wieków.
5.GDAŃSKA.2017A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków.
6.JACZEWSKII wszelkie stworzenie, które pod niebem jest, i które na ziemi, i pod ziemią się znajduje, i wszystko, co jest w morzu i gdziekolwiekbądź, wszystko to jednogłośnie śpiewało: "Niech będzie błogosławiony Baranek, który zasiada na tronie; niech on odbiera cześć, i chwałę, i uznanie swojej potęgi na wieki wieków".
7.APOKALYPSIS.1905A w szelkie stworzenie, które jest na niebie, i na ziemi i pod ziemią, i na morzu które jest i wszystko, co w nich jest, słyszałem, że mówiło: „Siedzącem u na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków”.
8.DĄBR.WUL.1973I posłyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest na niebie i na ziemi, pod ziemią i w morzu, i wszystko, co w nim się znajduje, jak wszystkie (te stworzenia) mówiły: Siedzącemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, chwała i potęga na wieki wieków.
9.DĄBR.GR.1961I posłyszałem, jak wszelkie stworzenie na niebie i na ziemi, pod ziemią i w morzu, i wszystko co tam się znajduje, jak wszystkie (te stworzenia) mówiły: Siedzącemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, chwała i potęga na wieki wieków.
10.TYSIĄCL.WYD5A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!
11.BRYTYJKAI słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków.
12.POZNAŃSKAA wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: "Zasiadającemu na tronie i Barankowi uwielbienie i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków".
13.WARSZ.PRASKAWówczas też usłyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie, na ziemi, pod ziemią, w morzu, i wszystko, co tylko w nich jest, wołało: Temu, który siedzi na tronie, oraz Barankowi – błogosławieństwo, cześć, chwała i moc na wieki wieków.
14.KALETAA wszelkie stworzenie na niebie i na ziemi, i w morzu, i w nich wszystko, i słyszałem mówiące: Siedzącemu na stolicy i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała Wszechmogącego na wieki wieków.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wszelkie stworzenie, które jest w Niebie, na ziemi, pod ziemią oraz w morzu; wszystko co w nich, mówiło: Siedzącemu na tronie i Barankowi sława, szacunek, chwała i potęga na wieki wieków.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSłyszałem też, jak wszelkie stworzenie w niebie, na ziemi, pod ziemią i w morzu - wszystko, co je napełnia - wtórowało: Temu, który siedzi na tronie, oraz Barankowi uznanie i cześć, chwała i moc - na wieki!
17.TOR.NOWE.PRZ.A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem jak mówiło: Siedzącemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo, cześć, chwała i moc na wieki wieków.