« Apok 5:11 Apokalipsa Jana 5:12 Apok 5:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówiąc głosem wielkim: Godzien jest baranek zabity wziąć moc, i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i sławę, i błogosławieństwo.
2.WUJEK.1923Mówiących głosem wielkim: Godzien jest Baranek, który jest zabity, wziąć moc i bóstwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo.
3.RAKOW.NTMówiących głosem wielkim: Godzien jest baranek on zabity wziąć moc, i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo!
4.GDAŃSKA.1881Mówiących głosem wielkim: Godzien jest ten Baranek zabity, wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo.
5.GDAŃSKA.2017Mówiących donośnym głosem: Godzien jest Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo.
6.JACZEWSKIi wielkim głosem śpiewali oni: "Godzien jest zabity Baranek, aby przyjął moc, i bóstwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i błogosławieństwo".
7.APOKALYPSIS.1905mówiących głosem wielkim: „Godzień jest baranek, zabity na ofiarę, wziąć siłę i bogactwo i mądrość i moc i cześć i chwałę i błogosławieństwo”.
8.DĄBR.WUL.1973I mówili głosem donośnym: Godzien jest Baranek, który był zabity, otrzymać władzę i bóstwo, mądrość i męstwo, cześć, chwałę i błogosławieństwo.
9.DĄBR.GR.1961I mówili głosem donośnym: Godzien jest Baranek, który był zabity, posiąść moc i bogactwo, mądrość i siłę, cześć, chwałę i błogosławieństwo.
10.TYSIĄCL.WYD5mówiących głosem donośnym: Baranek zabity jest godzien otrzymać potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo.
11.BRYTYJKAI mówili głosem donośnym: Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo.
12.POZNAŃSKAMówili oni głosem donośnym: "Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i uwielbienie".
13.WARSZ.PRASKAWszyscy wołali donośnym głosem: Baranek, który został zabity, godzien jest posiąść potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo.
14.KALETAMówiących głosem wielkim: Godzien jest Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I mówili wielkim głosem: Godzien jest ten zabity na ofiarę Baranek wziąć moc i bogactwo, mądrość i potęgę, szacunek, chwałę i sławę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOgłaszali donośnie: Godny jest zabity Baranek wziąć moc i bogactwo, mądrość i siłę, cześć, chwałę i uznanie.
17.TOR.NOWE.PRZ.Mówiących potężnym głosem: Godny jest ten Baranek, który został zabity, wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo.