« Apok 5:10 Apokalipsa Jana 5:11 Apok 5:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I pojrzałem, a usłyszałem głos Aniołów mnogich około stolice, i (około) zwierząt, i starców, a była ich lidźba ćmy ćiem, i tysiące tysięcy.
2.WUJEK.1923I widziałem i słyszałem głos wielu Aniołów około stolice i zwierząt i starszych, a była liczba ich tysiące tysiąców,
3.RAKOW.NTI widziałem, i słyszałem głos Aniołów wielu około stolice, i onych źwierząt, i onych starszych; a była liczba ich miliony milionów, i tysiące tysięcy,
4.GDAŃSKA.1881I widziałem, i słyszałem głos wielu Aniołów około onej stolicy, i onych zwierząt i onych starców; a była liczba ich tysiąckroć sto tysięcy i dziesięćkroć sto tysięcy,
5.GDAŃSKA.2017Zobaczyłem też i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i stworzeń, i starszych, a liczba ich wynosiła dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy i tysiące tysięcy;
6.JACZEWSKII wokoło tronu, i zwierząt, i starców ujrzałem mnóstwo aniołów: były ich tysiące tysięcy
7.APOKALYPSIS.1905I widziałem, i słyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i zwierząt i starców; a była liczba ich miryady miryad i tysiące tysięcy,
8.DĄBR.WUL.1973A ujrzałem i posłyszałem głos wielu Aniołów wokół tronu i zwierząt, i starszych, a liczba ich była tysiące tysięcy.
9.DĄBR.GR.1961A ujrzałem i posłyszałem głos wielu Aniołów wokół tronu, i zwierząt, i starców, a liczba ich była tysiące tysięcy.
10.TYSIĄCL.WYD5I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Istot żyjących, i Starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy,
11.BRYTYJKAA gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci, i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy;
12.POZNAŃSKAI ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i zwierząt, i Starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy.
13.WARSZ.PRASKAA w dalszym ciągu widzenia usłyszałem głos wielu aniołów stojących dokoła tronu, Zwierząt i Starców. A było ich tam tysiące i dziesiątki tysięcy.
14.KALETAI widziałem, i słyszałem jakoby głos aniołów wielu około stolicy, i zwierząt i starców; a była liczba ich dziesięć_tysięcy [razy] dziesięć_tysięcy i tysiąc tysięcy,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ujrzałem też wokół tronu i usłyszałem głos wielu aniołów, istot żywych, i starszych, a ich liczba była miriady miriad, oraz tysiące tysięcy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas usłyszałem głos wielu aniołów. Otaczali oni tron, istoty oraz starszych, a ich liczba wynosiła miriady miriad, tysiące tysięcy.
17.TOR.NOWE.PRZ.I widziałem, i słyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i stworzeń, i starszych; a ich liczba była miriady miriad i tysiące tysięcy,