« DzA 21:4 Dzieje Apostolskie 21:5 DzA 21:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdyśmy wykonali (te) dni wyszedszy s[z]liśmy z prowadzącemi nas wszemi i z żonami i z dziećmi aż za miasto, a klęknąwszy na brzegu modliliśmy się.
2.WUJEK.1923A gdyśmy wymieszkali dni, wyszedłszy, poszliśmy, a wszyscy nas prowadzili z żonami i z dziatkami aż za miasto, a klęknąwszy na kolana nad brzegiem, modliliśmy się.
3.RAKOW.NTA gdyśmy zmieszkali ony dni, wyszedszy poszliśmy, a prowadzili nas wszyscy z żonami i z dziatkami, aż za miasto; a klęknąwszy na kolana nad brzegiem, modliliśmy się.
4.GDAŃSKA.1881A gdyśmy przemieszkali one dni, wyszedłszy, poszliśmy, a wszyscy nas prowadzili z żonami i z dziatkami aż za miasto, a klęknąwszy na kolana na brzegu, modliliśmy się.
5.GDAŃSKA.2017Po upływie tych dni odeszliśmy i wyruszyliśmy w drogę, a wszyscy z żonami i dziećmi odprowadzili nas za miasto. A uklęknąwszy na wybrzeżu, modliliśmy się.
6.JACZEWSKINie usłuchał ich Paweł, i gdy czas odjazdu nadszedł, udaliśmy się na okręt. Odprowadzili nas wszyscy bracia z żonami i dziećmi aż za miasto, i na brzegu morskim poklęknąwszy, modliliśmy się;
7.SZCZEPAŃSKIPo upływie tego czasu wybraliśmy się w drogę i odeszliśmy, a wszyscy, nas odprowadzili wraz z żonami i dziećmi aż za miasto; a na wybrzeżu uklękliśmy i modliliśmy się.
8.MARIAWICIA gdy się wypełniły te dni, wyszedłszy szliśmy, i odprowadzali nas wszyscy z żonami i synami aż precz za miasto, i uklęknąwszy na kolana na brzegu, modliliśmy się.
9.DĄBR.WUL.1973Po upływie tych dni wybraliśmy się w drogę, a wszyscy z żonami i z dziećmi towarzyszyli nam aż za miasto i klęknąwszy na wybrzeżu modliliśmy się.
10.DĄBR.GR.1961Po upływie tych dni odeszliśmy udając się w drogę, a wszyscy z żonami i dziećmi towarzyszyli nam aż za miasto. Klęknąwszy na wybrzeżu i pomodliwszy się
11.TYSIĄCL.WYD5Po upływie tych dni wybraliśmy się w drogę, a wszyscy z żonami i dziećmi odprowadzili nas za miasto. Na wybrzeżu padliśmy na kolana i modliliśmy się.
12.BRYTYJKALecz kiedy nasz pobyt się skończył, wyruszyliśmy i udaliśmy się w drogę, a wszyscy wraz z żonami i dziećmi towarzyszyli nam aż za miasto, a padłszy na kolana na wybrzeżu, modliliśmy się
13.POZNAŃSKAKiedy zakończył się tam nasz pobyt, wyruszyliśmy w drogę. Odprowadzili nas wszyscy z żonami i dziećmi aż za miasto; uklękliśmy na wybrzeżu i razem modliliśmy się.
14.WARSZ.PRASKAKiedy upłynął czas naszego postoju, ruszyliśmy dalej, a oni wszyscy z żonami i dziećmi towarzyszyli nam aż poza miasto. Nad samą wodą już upadliśmy na kolana i modliliśmy się wszyscy razem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale kiedy się dokonało, że wypełniliśmy te dni, wyszliśmy oraz poszliśmy, a wszyscy odprowadzali nas aż poza miasto, razem z kobietami i dziećmi. Zaś na plaży zgięliśmy kolana i się pomodliliśmy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy nasz pobyt miał się ku końcowi, wyruszyliśmy odprowadzani przez wszystkich, wraz z ich żonami i dziećmi, aż za miasto. Na wybrzeżu zgięliśmy kolana i modliliśmy się.
17.TOR.PRZ.Gdy więc skończyły się dni naszego pobytu, wyruszyliśmy i szliśmy odprowadzani przez wszystkich z żonami i z dziećmi aż poza miasto; uklękliśmy na wybrzeżu i pomodliliśmy się.