« DzA 21:32 Dzieje Apostolskie 21:33 DzA 21:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przybliżywszy się Hetman pojmał go, i kazał zwięzać łańcuchami dwiema, i pytał ktoby był, i co jest uczynił.
2.WUJEK.1923Tedy Tysiącznik przystąpiwszy, poimał go i kazał go dwiema łańcuchy związać i pytał się, ktoby był, i coby uczynił.
3.GDAŃSKA.1881Tedy hetman przybliżywszy się, pojmał go i kazał go dwoma łańcuchami związać, i wywiadywał się, kto by był i co by uczynił?
4.GDAŃSKA.2017Wtedy dowódca zbliżył się, zatrzymał go, kazał związać dwoma łańcuchami i wypytywał, kim jest i co zrobił.
5.JACZEWSKITrybun przystąpiwszy doń, pochwycił go, kazał go okuć we dwa łańcuchy, i pytał, coby był za jeden i co zrobił?
6.SZCZEPAŃSKIWtedy trybun przystąpił, pojmał go i kazał go skuć dwoma łańcuchami; potem badał, kto to i czego się dopuścił.
7.MARIAWICIWtedy przystąpiwszy tysiącznik, pojmał go i kazał go związać dwoma łańcuchami i pytał go, ktoby był i coby uczynił.
8.DĄBR.WUL.1973Wówczas trybun zbliżył się, pojmał go i rozkazał skuć dwoma łańcuchami. I wypytywał się, kto on jest i co uczynił.
9.DĄBR.GR.1961Wówczas trybun zbliżył się, pojmał go i rozkazał skuć dwoma łańcuchami. I wypytywał się, kim jest i co uczynił.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy trybun przybliżył się, kazał go ująć, związać dwoma łańcuchami i dopytywał się, kim jest i co uczynił.
11.BRYTYJKAWówczas dowódca zbliżył się, zatrzymał go i kazał związać dwoma łańcuchami, po czym wypytywał się, kim jest i co uczynił.
12.POZNAŃSKATrybun zbliżył się do niego, kazał go zatrzymać, związać dwoma łańcuchami oraz wypytywał kim jest i co uczynił.
13.WARSZ.PRASKAWtedy trybun zbliżył się do Pawła, kazał go pojmać, związać dwoma łańcuchami i począł go wypytywać, kim jest i co uczynił.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy tysiącznik się zbliżył, chwycił go i kazał go związać dwoma łańcuchami. Pytał się także kim jest oraz co mu się zdarzyło zrobić?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITDowódca podszedł, schwytał go i rozkazał związać dwoma łańcuchami. Następnie zapytał, kim jest i co zrobił.
16.TOR.PRZ.Wtedy dowódca przybliżył się, pojmał go i kazał związać dwoma łańcuchami, i wypytywał się, kim jest i co zrobił?