« DzA 21:25 Dzieje Apostolskie 21:26 DzA 21:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy Paweł wziąwszy męże przyszłego dnia oczyścion znimi, wszedł do świątnice, opowiedając wypełnienie dni oczyścienia, ażby przyniesiono za każdego znich offiarę.
2.WUJEK.1923Tedy Paweł wziąwszy męże, nazajutrz oczyszczony będąc z nimi, wszedł do kościoła, opowiadając wypełnienie dniów oczyszczenia, aż za każdego z nich była oddana ofiara.
3.RAKOW.NTTedy Paweł przyjąwszy one męże, nazajutrz z nimi oczyściwszy się wszedł do Kościoła, opowiedając wypełnienie dniów oczyścienia, aż ofiarowano za każdego z nich ofiarę.
4.GDAŃSKA.1881Tedy Paweł wziąwszy z sobą one męże, nazajutrz oczyszczony będąc z nimi, wszedł do kościoła, opowiadając wypełnienie dni oczyszczenia, aż za każdego z nich oddana była ofiara.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Paweł wziął ze sobą tych mężczyzn, a następnego dnia poddał się razem z nimi oczyszczeniu i wszedł do świątyni, zgłaszając wypełnienie dni oczyszczenia, aż za każdego z nich złożona zostanie ofiara.
6.JACZEWSKIPaweł tedy nazajutrz z onymi Nazarejczykami odbył kąpiel, wszedł do kościoła, oświadczył komu należało, iż upłynął im czas ślubem zakreślony, i że za każdego z nich złożoną będzie ofiara.
7.SZCZEPAŃSKIWtedy Paweł, wziąwszy owych mężów, nazajutrz oczyścił się z nimi i wszedł do świątyni, głosząc wypełnienie dni oczyszczenia, aż za każdego z nich złożono ofiarę.
8.MARIAWICIWtedy Paweł, wziąwszy z sobą onych mężów i nazajutrz oczyściwszy się z nimi, wszedł do Kościoła zapowiadając wypełnienie dni oczyszczenia, ażeby za każdego z nich była złożona ofiara.
9.DĄBR.WUL.1973Wówczas Paweł, wziąwszy mężów, następnego dnia poddał się oczyszczeniu i wszedł z nimi do świątyni zapowiadając wypełnienie dni oczyszczenia, aż za każdego z nich złożona będzie ofiara.
10.DĄBR.GR.1961Wówczas Paweł, wziąwszy owych ludzi, następnego dnia wraz z nimi poddał się oczyszczeniu i wszedł do świątyni, zapowiadając wypełnienie dni oczyszczenia, aż za każdego z nich złożona będzie ofiara.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Paweł wziął ze sobą tych mężów, następnego dnia poddał się razem z nimi oczyszczeniu, wszedł do świątyni i zgłosił [termin] wypełnienia dni oczyszczenia, aż zostanie złożona ofiara za każdego z nich.
12.BRYTYJKAWówczas Paweł, wziąwszy owych mężów, poddał się wraz z nimi oczyszczeniu następnego dnia i wszedł do świątyni, zgłaszając zakończenie dni oczyszczenia i czas złożenia ofiary za każdego z nich.
13.POZNAŃSKANastępnego dnia Paweł wraz z tymi ludźmi poddał się oczyszczeniu, następnie udał się do świątyni, by ogłosić, że dni oczyszczenia dobiegły końca i że złożona zostanie za każdego z nich ofiara.
14.WARSZ.PRASKAWziął tedy Paweł owych czterech mężów i następnego dnia zaraz poddał się razem z nimi oczyszczeniu. Udał się następnie do świątyni, by powiadomić, kiedy dni oczyszczenia dobiegną końca, i zapewnić, że za każdego z nich zostanie złożona ofiara.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Paweł przyjął tych mężów, a następnego dnia został oczyszczony i razem z nimi wszedł do Świątyni, oznajmiając wypełnienie dni oczyszczenia, aż do czasu, gdy za każdego z nich zostanie złożona ofiara.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZgodnie z tą radą Paweł zabrał z sobą mężczyzn, o których była mowa, i następnego dnia poddał się wraz z nimi oczyszczeniu. Następnie chodził do świątyni i zgłaszał koniec dni oczyszczenia, dopóki za każdego z nich nie została złożona ofiara.
17.TOR.PRZ.Wtedy Paweł wziął z sobą owych mężczyzn, poddał się z nimi następnego dnia oczyszczeniu i wszedł do świątyni, zapowiadając wypełnienie dni oczyszczenia, dopóki za każdego z nich nie została złożona ofiara.