« DzA 21:21 Dzieje Apostolskie 21:22 DzA 21:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Co przeto jest? Owszeki trzeba się zniść mnóstwu, bo uszłyszą iżeś przyszedł.
2.WUJEK.1923Cóż tedy jest? Koniecznie się lud zejść musi; bo usłyszą, żeś przyszedł.
3.RAKOW.NTCóż tedy jest? zgoła się potrzeba mnóstwu zejść; Bo usłyszą, żeś przyszedł.
4.GDAŃSKA.1881Cóż tedy jest? Koniecznieć się musi zejść lud; bo usłyszą, żeś przyszedł.
5.GDAŃSKA.2017Cóż więc czynić? Z pewnością zejdzie się lud, bo usłyszą, że przybyłeś.
6.JACZEWSKICóż tu tedy począć? Lud się zbierze, bo dowiedzą się wszyscy o twojem przybyciu.
7.SZCZEPAŃSKIA co teraz? Oczywiście lud musi się zebrać, bo usłyszą, żeś przybył.
8.MARIAWICICóż tedy należy uczynić? Oczywiście musi się zebrać mnóstwo ludu, bo jednak usłyszą, żeś tu przyszedł;
9.DĄBR.WUL.1973Cóż tedy począć? Lud zejdzie się z pewnością, usłyszawszy, żeś przybył.
10.DĄBR.GR.1961Cóż tedy począć? Z pewnością dowiedzą się, żeś przybył.
11.TYSIĄCL.WYD5Cóż więc począć? Na pewno dowiedzą się, że przybyłeś.
12.BRYTYJKACo tu robić? Z pewnością usłyszą, że przyszedłeś.
13.POZNAŃSKACo robić? Z pewnością dowiedzą się, że przyszedłeś.
14.WARSZ.PRASKACo teraz zrobić? Oni na pewno dowiedzą się, że tu przybyłeś.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem, co jest? Zapewne zejdzie się lud, kiedy usłyszą, że przyszedłeś.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCo tu począć? Z pewnością usłyszą, że przyszedłeś.
17.TOR.PRZ.Co więc począć? Na pewno muszą się licznie zgromadzić, bo usłyszą, że przyszedłeś.