« DzA 21:19 Dzieje Apostolskie 21:20 DzA 21:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ci wysłuchawszy sławili Pana. I rzekli mu: baczysz bracie ile jest tysięcy Judów wierzących, a wszytcy miłośnicy zakonu są.
2.WUJEK.1923A oni wysłuchawszy, chwalili Boga i rzekli mu: Widzisz, bracie! jako jest wiele tysięcy między Żydami, którzy uwierzyli, a wszyscy gorąco przy zakonie stoją.
3.RAKOW.NTA oni usłyszawszy chwalili Pana; i rzekli mu: Widzisz bracie, jako wiele tysięcy jest Żydów, którzy uwierzyli; a wszyscy gorliwi są ku Zakonowi.
4.GDAŃSKA.1881Co oni usłyszawszy, chwalili Pana i rzekli mu: Widzisz, bracie! jako jest wiele tysięcy Żydów, którzy uwierzyli; a ci wszyscy gorliwi są miłośnicy zakonu.
5.GDAŃSKA.2017Gdy to usłyszeli, chwalili Pana i powiedzieli: Widzisz, bracie, ile tysięcy Żydów uwierzyło, a wszyscy gorliwie trzymają się prawa.
6.JACZEWSKIObecni, wysłuchawszy tego sprawozdania, wielbili Boga i mówili: "Wiadomo ci, bracie, ile to tysięcy żydów przyjęło wiarę, mimo to przecież, obstają oni przy prawie Mojżeszowem.
7.SZCZEPAŃSKIA oni, słysząc to wielbili Boga, ale doń rzekli: Widzisz, bracie, ile to tysięcy z pośród Żydów uwierzyło, a wszyscy gorąco obstawają przy zakonie,
8.MARIAWICIA oni gdy tego wysłuchali, wielbili Boga i rzekli Pawłowi: Widzisz, bracie, jako wiele jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy są gorliwymi zwolennikami Zakonu.
9.DĄBR.WUL.1973Oni tedy słysząc to wielbili Boga i mówili mu: Widzisz, bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie trzymają się Zakonu.
10.DĄBR.GR.1961Oni więc, słysząc to, wielbili Boga i mówili mu: Widzisz, bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie trzymają się Prawa.
11.TYSIĄCL.WYD5Słysząc to, wielbili Boga, ale powiedzieli mu: Widzisz, bracie, ile tysięcy Żydów uwierzyło,
12.BRYTYJKAA oni, gdy to usłyszeli, chwalili Boga i powiedzieli mu: Widzisz, bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie trzymają się zakonu;
13.POZNAŃSKAGdy usłyszeli te słowa, wielbili Boga i powiedzieli do niego: "Widzisz, bracie, ile to tysięcy jest nawróconych wśród Żydów, a wszyscy gorliwie przestrzegają Prawa.
14.WARSZ.PRASKASłysząc to, poczęli wielbić Boga, a do niego powiedzieli: Bracie, widzisz, ile tysięcy Żydów uwierzyło już,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kiedy to usłyszeli, oddali chwałę Panu, lecz także mu powiedzieli: Widzisz bracie, jak jest wielka, jak niezliczona ilość tych, co uwierzyli wśród Żydów ale wszyscy są zwolennikami Prawa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA oni, gdy o tym usłyszeli, chwalili Boga. Powiedzieli mu również: Widzisz, bracie, ile tysięcy Żydów uwierzyło, a każdy gorliwie przestrzega Prawa.
17.TOR.PRZ.Oni słysząc to, oddali chwałę Panu; powiedzieli mu także: Widzisz, bracie, jak wiele jest dziesiątków tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy pozostają gorliwi wobec Prawa.