« DzA 21:15 Dzieje Apostolskie 21:16 DzA 21:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A szli społem i uczniowie z Cezaryej znami, wiodąc z sobą u któregobyśmy gospodą stali, Mnasona na niektórego Cypryanina, dawnego ucznia.
2.WUJEK.1923A szli téż z nami uczniowie z Cezaryi, prowadząc z sobą, (u któregośmy gospodą stać mieli), Mnasona niektórego Cypryjczyka, starego ucznia.
3.RAKOW.NTA społu szli też niektórzy z uczniów z Cezaryiey z nami, prowadząc z sobą onego, u któregośmy gospodą stać mieli, Mnazona niektórego Cypryiczyka, starodawnego ucznia.
4.GDAŃSKA.1881A szli z nami i niektórzy uczniowie z Cezaryi, wiodąc z sobą tego, u któregośmy gospodą stać mieli, niejakiego Mnazona Cypryjczyka, starego ucznia.
5.GDAŃSKA.2017Szli z nami niektórzy uczniowie z Cezarei, prowadząc niejakiego Mnazona Cypryjczyka, starego ucznia, u którego mieliśmy się zatrzymać.
6.JACZEWSKITowarzyszyli nam Chrześcianie Cezarejscy, mając pomiędzy sobą niejakiego Mnazona Cypryjczyka, dawnego ucznia, w którego domu gościliśmy.
7.SZCZEPAŃSKIA niektórzy z uczniów cezarejśkich wybrali się z nami, wiodąc z sobą niejakiego Mnazona, Cypryjczyka, dawnego ucznia, u którego mieliśmy stanąć gospodą.
8.MARIAWICIA szli też z nami niektórzy uczniowie z Cezarei, prowadząc z sobą niejakiego Mnazona, Cypryjczyka rodem, starego ucznia, u którego mieliśmy stanąć gospodą (w Jerozolimie).
9.DĄBR.WUL.1973Wybrali się też z nami i niektórzy uczniowie z Cezarei prowadząc z sobą niejakiego Mnazona z Cypru, dawnego ucznia, u którego mieliśmy zamieszkać.
10.DĄBR.GR.1961Wybrali się też z nami i niektórzy uczniowie z Cezarei i zaprowadzili do niejakiego Mnazona z Cypru, dawnego ucznia, aby u niego zamieszkać.
11.TYSIĄCL.WYD5Towarzyszyli nam niektórzy uczniowie z Cezarei i zaprowadzili do niejakiego Mnasona z Cypru, jednego z pierwszych uczniów, u którego mieliśmy znaleźć gościnę.
12.BRYTYJKATowarzyszyli nam też niektórzy uczniowie z Cezarei, prowadząc nas do niejakiego Mnazona z Cypru, dawnego ucznia, abyśmy się u niego zatrzymali.
13.POZNAŃSKATowarzyszyli nam uczniowie z Cezarei i zaprowadzili nas do Mnazona z Cypru, dawnego ucznia, który przyjął nas w gościnę.
14.WARSZ.PRASKAByli z nami niektórzy uczniowie z Cezarei i oni to zaprowadzili nas do niejakiego Mnazona, rodem z Cypru, jednego z pierwszych tamtejszych uczniów, u którego mieliśmy zamieszkać.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A razem z nami przyszli uczniowie z Cezarei, prowadząc pewnego Cypryjczyka, starego ucznia Mnazona, u którego mieliśmy zostać ugoszczeni.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzyłączyli się do nas niektórzy uczniowie z Cezarei. Zaprowadzili nas oni do niejakiego Mnazona z Cypru, który od dawna był uczniem, abyśmy się u niego zatrzymali w gościnie.
17.TOR.PRZ.A szli z nami także uczniowie z Cezarei, prowadząc nas do pewnego Cypryjczyka, Mnazona, już od dawna ucznia, u którego mieliśmy zostać ugoszczeni.