« DzA 21:12 Dzieje Apostolskie 21:13 DzA 21:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I odpowiedział Paweł: Co czynicie płaczący i krusząc mi serce? Bo ja nie tylko wiązan być, ale i umrzeć w Jeruzalemie gotów jestem dla imienia pana Jesusowego.
2.WUJEK.1923Tedy odpowiedział Paweł i rzekł: Co czynicie, płacząc, a trapiąc serce moje? Albowiem ja gotówem nie tylko być związan, ale i umrzeć w Jeruzalem, dla imienia Pana Jezusowego.
3.RAKOW.NTI odpowiedział Paweł: Co czynicie płacząc, i każąc moje serce? Abowiem ja nie tylko związanym być, ale i umrzeć w Jeruzalem gotów jestem, za imię Pana Jezusowe.
4.GDAŃSKA.1881Tedy odpowiedział Paweł: Cóż czynicie płacząc i serce mi psując? Albowiem ja nie tylko być związanym, ale i umrzeć jestem gotowy w Jeruzalemie dla imienia Pana Jezusowego.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Paweł odpowiedział: Co czynicie, płacząc i rozdzierając mi serce? Ja bowiem dla imienia Pana Jezusa jestem gotowy nie tylko dać się związać, ale i umrzeć w Jerozolimie.
6.JACZEWSKI- "Co robicie! nie płaczcie i nie udręczajcie serca mojego - rzekł on nam na to. - Ja jestem przygotowany nie tylko na to, aby mnie wiązano, ale aby mnie i zabito w Jerozolimie dla imienia Pana Jesusa".
7.SZCZEPAŃSKIAle Paweł odezwał się wtedy i rzekł: Co czynicie? czemu płaczem rozdzieracie mi serce? Ja bowiem dla Imienia Pana Jezusa gotów jestem nietylko na więzy, ale i na śmierć w Jerozolimie!
8.MARIAWICIWtedy odpowiedział Paweł i rzekł: Co to czynicie, płacząc i trapiąc serce moje? Bo ja nietylko być związanym, ale i umrzeć jestem gotów w Jeruzalem dla Imienia Pana Jezusowego.
9.DĄBR.WUL.1973Wówczas odpowiedział Paweł: Co czynicie, czemu płaczecie i ranicie serce moje? Albowiem ja jestem gotów nie tylko na więzy, ale i na śmierć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa.
10.DĄBR.GR.1961Wówczas odpowiedział Paweł: Co czynicie, czemu płaczecie i ranicie moje serce? Przecież ja gotów jestem nie tylko na więzy, ale i na śmierć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Paweł odpowiedział: Co robicie? Dlaczego płaczecie i rozdzieracie mi serce? Ja przecież gotów jestem nie tylko na więzienie, ale i na śmierć w Jeruzalem dla imienia Pana Jezusa.
12.BRYTYJKAWtedy Paweł odrzekł: Co czynicie, płacząc i rozdzierając serce moje? Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa.
13.POZNAŃSKAOdpowiedział na to Paweł: "Czemu płaczecie i rozdzieracie mi serce. Ja przecież gotów jestem dla imienia Pana Jezusa dać się nie tylko uwięzić w Jerozolimie, ale nawet i śmierć ponieść".
14.WARSZ.PRASKAAle Paweł odpowiedział: Dlaczego płaczecie i ranicie mi jeszcze bardziej serce? Wiecie przecież, że jestem gotów pójść nie tylko do więzienia, ale i na śmierć w Jerozolimie dla Imienia Pańskiego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Paweł odpowiedział: Co czynicie, płacząc i łamiąc moje serce? Bowiem ja nie tylko zostanę związany, ale w Jerozolimie mam też chętnie umrzeć dla Imienia Pana Jezusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Paweł odpowiedział: Dlaczego płaczecie i rozdzieracie mi serce? Jestem gotów, aby w Jerozolimie nie tylko mnie związano, ale i zabito dla imienia Pana Jezusa.
17.TOR.PRZ.Paweł natomiast odpowiedział: Co czynicie, płacząc i łamiąc moje serce? Ja bowiem jestem gotów, nie tylko być związany, ale i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa.