« DzA 21:10 Dzieje Apostolskie 21:11 DzA 21:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przyszedszy do nas a wziąwszy pas Pawłów, związawszy też sobie ręce i nogi, rzekł: To mówi duch święty, męża którego jest pas ten, tak zwiążą w Jeruzalemie Judowie, i wydadzą do rąk poganom.
2.WUJEK.1923Ten przyszedłszy do nas, wziął pas Pawłów, i związawszy sobie nogi i ręce, rzekł: To mówi Duch Święty: Męża, którego jest ten pas, tak zwiążą w Jeruzalem Żydowie i podadzą w ręce poganów.
3.RAKOW.NTA przyszedszy do nas, i wziąwszy pas Pawłów, związawszy swoje ręce i nogi, rzekł: To mówi duch święty: Męża którego jest pas ten, tak zwiążą w Jeruzalem Żydowie, i podadzą w ręce Poganom.
4.GDAŃSKA.1881Ten przyszedłszy do nas i wziąwszy pas Pawła, a związawszy sobie ręce i nogi, rzekł: To mówi Duch Święty: Męża, którego jest ten pas, tak zwiążą w Jeruzalemie Żydowie i podadzą go w ręce poganom.
5.GDAŃSKA.2017Przybył do nas, wziął pas Pawła, związał sobie ręce i nogi i powiedział: To mówi Duch Święty: Tak Żydzi zwiążą w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan człowieka, do którego należy ten pas.
6.JACZEWSKIWszedłszy on do nas, wziął pas Pawłowy, związał sobie nogi i ręce, i rzekł: "To mówi Duch święty: Męża, który jest właścicielem tego pasa, tak żydzi zwiążą w Jerozolimie i w ręce pogan oddadzą".
7.SZCZEPAŃSKITen, gdy przybył do nas, wziąwszy pas Pawła, związał sobie ręce i nogi, i rzekł: To mówi Duch Święty: tak zwiążą Żydzi w Jerozolimie męża, do którego ten pas należy i wydadzą go w ręce pogan.
8.MARIAWICITen przyszedłszy do nas, wziął pas Pawłów i związał sobie nogi i ręce, mówiąc: To mówi Duch Święty, że tego męża, którego jest oto ten pas, tak zwiążą Żydzi w Jeruzalem i wydadzą go w ręce poganom.
9.DĄBR.WUL.1973Ten, gdy przybył do nas, wziął pas Pawła i związawszy sobie ręce i nogi rzekł: To mówi Duch Święty: Mąż, do którego ten pas należy, tak związany będzie przez Żydów w Jerozolimie i wydany w ręce pogan.
10.DĄBR.GR.1961Ten, gdy przybył do nas, wziął pas Pawła i związawszy sobie ręce i nogi, rzekł: To mówi Duch Święty: Człowiek, do którego ten pas należy, tak oto będzie przez Żydów związany w Jerozolimie i wydany w ręce pogan.
11.TYSIĄCL.WYD5Przybył do nas, wziął pas Pawła, związał sobie ręce i nogi i powiedział: To mówi Duch Święty: Tak Żydzi zwiążą w Jeruzalem męża, do którego należy ten pas, i wydadzą w ręce pogan.
12.BRYTYJKAI przyszedłszy do nas, wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce i rzekł: To mówi Duch Święty: Męża, do którego ten pas należy, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan.
13.POZNAŃSKAPrzyszedł on do nas, wziął pas Pawła, opasał sobie nim nogi i ręce i powiedział: "To mówi Duch Święty: Człowieka, do którego należy ten pas, tak zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan".
14.WARSZ.PRASKAPrzyszedł do nas, wziął pas Pawła, związał sobie ręce i nogi i powiedział: Mówi to do was Duch Święty: Męża, do którego należy ten pas, tak oto zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą go poganom.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc przyszedł do nas, wziął pas Pawła, związał swoje ręce i nogi, oraz powiedział: Te słowa mówi Duch Święty: Męża, którego jest ten pas, tak zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą go w ręce poganom.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzyszedł on do nas, wziął pas Pawła, związał sobie nogi i ręce, a następnie oznajmił: To mówi Duch Święty: Mężczyznę, do którego należy ten pas, w ten sposób zwiążą Żydzi w Jerozolimie i wydadzą w ręce pogan.
17.TOR.PRZ.Ten przyszedł do nas, i gdy wziął pas Pawła, związał sobie zarówno ręce i nogi, i powiedział: To mówi Duch Święty: Męża, którego jest ten pas, tak zwiążą w Jerozolimie Żydzi, i wydadzą go w ręce pogan.