« Heb 1:8 List do Hebrajczyków 1:9 Heb 1:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienajrzałeś nieprawości. Przeto pomazał cię Boże Bóg twój oliwą radości nad uczęstniki twoje.
2.WUJEK.1923Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziałeś nieprawość, dlategóż pomazał cię, Boże! Bóg twoj, olejkiem radości nad uczęstniki twoje.
3.RAKOW.NTUmiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziałeś nieprawości; dla tego pomazał cię Boże! Bóg twój, oliwą radości, nad ucześniki twoje.
4.GDAŃSKA.1881Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości; przetoż pomazał cię, o Boże! Bóg twój olejkiem wesela nad uczestników twoich.
5.GDAŃSKA.2017Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, o Boże, twój Bóg olejkiem radości bardziej niż twoich towarzyszy.
6.JACZEWSKIzamiłowałeś sprawiedliwość a znienawidziłeś grzech: dla tego Bóg, Ojciec twój, namaścił cię olejem wesela, wyniósł cię nad twoich współbraci;
7.SYMON"Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidzisz nieprawości: dlatego namaścił cię, Boże, Bóg twój, olejkiem wesela nad współtowarzyszów twoich".
8.DĄBR.WUL.1973Umiłowałeś sprawiedliwego, a nienawidzisz nieprawości, dlatego namaścił cię, Boże, Bóg twój olejkiem wesela nad uczestników twoich.
9.DĄBR.GR.1961Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawości, dlatego namaścił cię, Boże, Bóg twój olejkiem wesela nad uczestników twoich.
10.TYSIĄCL.WYD5Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, Boże, Bóg Twój olejkiem radości bardziej niż równych Ci losem.
11.BRYTYJKAUmiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich.
12.POZNAŃSKAUmiłowałeś sprawiedliwość a znienawidziłeś bezprawie, dlatego namaścił Ciebie, Boże, Twój Bóg olejem wesela, a nie żadnego z Twych towarzyszy".
13.WARSZ.PRASKAUmiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość i dlatego Bóg – właśnie Twój Bóg – bardziej niż twoich przyjaciół Ciebie namaścił olejkiem sprawiedliwości.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś bezprawie; dlatego w obecności twych uczestników pomazał cię, Boże, twój Bóg, oliwą wielkiej radości.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITUkochałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś bezprawie, dlatego Twój Bóg namaścił Cię, o Boże, olejkiem radości, jak żadnego z Twoich towarzyszy.
16.TOR.NOWE.PRZ.Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem radości jak żadnego z twoich towarzyszy.