« Heb 1:7 List do Hebrajczyków 1:8 Heb 1:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz do syna: Stolica twoja Boże na wieki wiekom, pręt prawości, pręt królestwa twego.
2.WUJEK.1923A do Syna: Stolica twoja, Boże! na wiek wieku, laska prawości laska królestwa twego.
3.RAKOW.NTLecz do Syna: Stolica twoja, Boże! na wiek wieku; laska prawości, laska królestwa twojego.
4.GDAŃSKA.1881Ale do Syna mówi: Stolica twoja, o Boże! na wieki wieków; laska sprawiedliwości jest laska królestwa twego.
5.GDAŃSKA.2017Lecz do Syna mówi: Twój tron, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości jest berło twego królestwa.
6.JACZEWSKIo Synu zaś Bożym mówiąc wyraża się ono: Tron twój, Boże, trwać będzie na wieki wieków; berło sprawiedliwości, będzie berłem królestwa twego;
7.SYMONO synu zaś: "Stolica twoja, Boże, na wieki wieków: berło sprawiedliwości, berło królestwa twego".
8.DĄBR.WUL.1973Do Syna zaś: Stolica twoja, Boże, na wieki wieków berło prawości, berło panowania twego.
9.DĄBR.GR.1961Do Syna zaś: Stolica twoja, Boże, na wieki wieków; berłem prawości berło panowania twego.
10.TYSIĄCL.WYD5Do Syna zaś: Tron Twój, Boże, na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem królestwa Twego.
11.BRYTYJKALecz do Syna:Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego.
12.POZNAŃSKAO synu jednak: "Tron Twój, o Boże, na wieki wieków, a berłem sprawiedliwym jest berło Twego panowania.
13.WARSZ.PRASKAO swoim Synu powiedział: Tron Twój, Boże, został ustanowiony na wieki oraz berło sprawiedliwości [pozostanie na zawsze] berłem Twego królestwa.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale do Syna: Tron Twój, Boże, aż do porządku wieczności; zaś berło prawości – berłem Twojego królestwa.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITlecz o Synu: Twój tron, o Boże, trwać będzie na wieki, berłem prawości berło Twojego Królestwa.
16.TOR.NOWE.PRZ.Do Syna natomiast: Tron twój, o Boże, na wieki wieków; berłem sprawiedliwości berło twojego królestwa.