« Heb 1:6 List do Hebrajczyków 1:7 Heb 1:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ku aniołom jednak mówi: Który czyni posły swemi duchy, i służebniki swemi, ognisty płomień.
2.WUJEK.1923A do Aniołówci mówi: Który czyni Aniołami swymi duchy, a sługami swymi płomień ognia.
3.RAKOW.NTA do Aniołów ci mówi: Który czyni posłami swymi duchy, a sługami swymi, ognia płomień.
4.GDAŃSKA.1881A zasię o Aniołach mówi: Który Anioły swoje czyni duchami, a sługi swoje płomieniem ognistym.
5.GDAŃSKA.2017O aniołach zaś mówi: On czyni swoich aniołów duchami, a swoje sługi płomieniami ognia.
6.JACZEWSKIAniołów Pismo święte zowie duchami i płomieniem ognia:
7.SYMONO aniołach mówi się tak: "Aniołów swoich czyni on jako wiatry, i sług swoich jako płomienie ognia".
8.DĄBR.WUL.1973A do aniołów powiada: Z aniołów swoich czyni on wichry, a ze sług swoich ognia płomienie.
9.DĄBR.GR.1961A do aniołów powiada: Z aniołów swoich czyni on wichry, a ze sług swoich ognia płomienie.
10.TYSIĄCL.WYD5Do aniołów zaś mówi: Aniołów swych czyni wichrami, sługi swe płomieniami ognia.
11.BRYTYJKAO aniołach wprawdzie mówi:Aniołów swych czyni On wichrami, A sługi swoje płomieniami ognia;
12.POZNAŃSKAO aniołach wprawdzie powiada: "On czyni aniołów swymi wichrami, a sługi swoje płomieniami ognistymi".
13.WARSZ.PRASKAA oto, co powiedział o swoich aniołach: Aniołów swoich uczynił Bóg wichrami, a swoje sługi – płomieniami ognia.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oto wobec aniołów mówi: Ten czyni aniołami Jego duchy, a Jego publiczne sługi płomieniem ognia.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITO aniołach wprawdzie powiedziano: On swych aniołów czyni wichrami, a swych podwładnych płomieniami ognia;
16.TOR.NOWE.PRZ.O aniołach wprawdzie powiedziano: On czyni swoich aniołów wiatrami, a swoje sługi płomieniem ognia,