« Heb 1:5 List do Hebrajczyków 1:6 Heb 1:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy zaś wwodzi pierworodnego na świat, mówi: I niech się mu kłaniają wszytcy aniołowie Boży.
2.WUJEK.1923A gdy zasię wprowadza pierworodnego na okrąg ziemie, mówi: A niech się mu kłaniają wszyscy Aniołowie Boży.
3.RAKOW.NTA gdy zaś wwodzi pierworodnego na on świat, mówi: A niech się pokłonią jemu wszyscy Aniołowie Boży.
4.GDAŃSKA.1881A zasię, gdy wprowadza pierworodnego na okrąg świata, mówi: A niech się mu kłaniają wszyscy Aniołowie Boży.
5.GDAŃSKA.2017I znowu, gdy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boga.
6.JACZEWSKIWyraźnie pokazał Bóg wyższość Chrystusa nad aniołami, gdy mówiąc o jego przyjściu na ziemię wyraził się: Cześć mu oddawać będą wszyscy aniołowie Boga.
7.SYMONI gdy znowu wprowadza na świat tego pierworodnego swego, powiada: "Niechaj mu się kłaniają wszyscy aniołowie Boży".
8.DĄBR.WUL.1973I kiedy znowu wprowadza pierworodnego na okręg ziemi, mówi: Niechaj mu cześć oddają wszyscy aniołowie Boży.
9.DĄBR.GR.1961I kiedy znowu wprowadza pierworodnego na okrąg ziemi, mówi: Niechaj mu cześć oddają wszyscy aniołowie Boży.
10.TYSIĄCL.WYD5A skoro ponownie wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży.
11.BRYTYJKAI znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na świat, mówi:Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży.
12.POZNAŃSKAKiedy zaś powtórnie wprowadza pierworodnego na świat, powiada: "Niech padną przed Nim na twarz wszyscy aniołowie Boży".
13.WARSZ.PRASKAKiedy zaś wprowadzał swego Pierworodnego na świat, wtedy polecił: Niech Mu oddają cześć wszyscy aniołowie Boży.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A z kolei, kiedy wyprowadził pierworodnego na zamieszkałą ziemię, mówi: Niech mu się pokłonią wszyscy aniołowie Boga.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niech Jemu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży.
16.TOR.NOWE.PRZ.A kiedy wprowadza pierworodnego na zamieszkały świat, mówi: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boga.