« Heb 1:4 List do Hebrajczyków 1:5 Heb 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo a któremu z aniołów rzekł kiedy: Syn mój jesteś ty, ja dzisia spłodziłem cię? I zaś: Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem?
2.WUJEK.1923Bo któremuż kiedy z Aniołów rzekł: Synem moim jesteś ty, Jam ciebie dziś urodził? I zasię: Ja mu będę Ojcem, a on mnie będzie Synem?
3.RAKOW.NTAbowiem któremu rzekł kiedy z Aniołów: Syn mój jesteś ty, jam dziś urodził ciebie? I zaś: Ja będę jemu za Ojca, a on będzie mi za syna?
4.GDAŃSKA.1881Albowiem któremuż kiedy z Aniołów rzekł: Tyś jest syn mój, jam cię dziś spłodził? I zasię: Ja mu będę ojcem, a on mnie będzie synem?
5.GDAŃSKA.2017Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, ja ciebie dziś zrodziłem? I znowu: Ja będę mu Ojcem, a on będzie mi Synem?
6.JACZEWSKIDo któregoż z aniołów odezwał się Bóg tak, jak do Chrystusa: Ty jesteś Synem moim; ja cię dziś zrodziłem; albo: Ja będę mu Ojcem, a on będzie mi Synem.
7.SYMONBo do któregoż kiedy z aniołów powiedział Bóg: "Tyś mój syn, jam dziś zrodził ciebie"? Innym razem: "Ja mu ojcem będę, a on mi będzie synem"?
8.DĄBR.WUL.1973Bo któremuż to z aniołów powiedział kiedy (Bóg): Synem moim jesteś, jam ciebie dziś zrodził? I znowu: Ja mu będę ojcem, a on mi będzie synem.
9.DĄBR.GR.1961Bo któremuż to z aniołów powiedział kiedy (Bóg): Synem moim jesteś, jam dziś zrodził ciebie. I znowu: Ja mu będę ojcem, a on mi będzie synem.
10.TYSIĄCL.WYD5Do którego bowiem z aniołów powiedział [Bóg] kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem? I znowu: Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem?
11.BRYTYJKADo którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest Synem moim, Jam cię dziś zrodził? I znowu: Ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem?
12.POZNAŃSKAKtóremu to z aniołów kiedykolwiek rzekł (Bóg): "Synem moim jesteś, jam cię dziś zrodził"? I znowu: "Ja będę dla niego ojcem, a on będzie dla mnie synem"?
13.WARSZ.PRASKAW rzeczywistości bowiem nigdy do żadnego ze swych aniołów nie powiedział Bóg: Ty jesteś moim Synem, Ja dziś Ciebie zrodziłem. [O żadnym ze swych aniołów nie] powiedział też Bóg: Ja będę Jego ojcem, a On będzie moim synem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo któremu z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, Ja cię dzisiaj zrodziłem? I znowu: Ja będę Nim ku Ojcu, a On będzie Mną ku Synowi?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITDo którego bowiem z aniołów Bóg kiedykolwiek powiedział: Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem? I gdzie indziej: Ja będę mu Ojcem, a On będzie mi Synem?
16.TOR.NOWE.PRZ.Do którego bowiem z aniołów kiedykolwiek powiedział: Ty jesteś moim synem, ja ciebie dziś zrodziłem? I ponownie: Ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem?