« Heb 1:3 List do Hebrajczyków 1:4 Heb 1:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tem lepszym zostawszy nad anioły, czem znamienitsze nad nie odziedziczył imię.
2.WUJEK.1923Tym zacniejszym zostawszy nad Anioły, im osobliwsze nad nie imię odziedziczył.
3.RAKOW.NTTym zacniejszym uczyniony nad Anioły, im barziej przewyższające nad nie odziedziczył imię.
4.GDAŃSKA.1881Tem się zacniejszym stawszy nad Anioły, czem zacniejsze nad nie odziedziczył imię.
5.GDAŃSKA.2017I stał się o tyle wyższy od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię.
6.JACZEWSKIO wyższości tego Chrystusa nad aniołami możecie sądzić z imion, jakie jemu i aniołom przyznaje Pismo święte.
7.SYMONStał się tem wyższym od aniołów, im osobliwsze nad nich odziedziczył imię.
8.DĄBR.WUL.1973Tym wyższy stał się od aniołów, im osobliwsze nad nich odziedziczył imię.
9.DĄBR.GR.1961Tym wyższym stał się od aniołów, im osobliwsze niż oni odziedziczył imię.
10.TYSIĄCL.WYD5On o tyle stał się większy od aniołów, o ile odziedziczył dostojniejsze od nich imię.
11.BRYTYJKAI stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię.
12.POZNAŃSKAStał się tym wyższy od aniołów, że odziedziczył imię wybitniejsze niż oni.
13.WARSZ.PRASKAi stał się wyższym od aniołów o tyle, o ile odziedziczył wyższe od nich imię.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i stał się o tyle znaczniejszym od aniołów, o ile uzyskał przewyższające od nich Imię.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITi stał się o tyle ważniejszym od aniołów, o ile wspanialsze od nich odziedziczył imię.
16.TOR.NOWE.PRZ.Stał się o tyle ważniejszy od aniołów, o ile wspanialsze od nich odziedziczył imię.