« Heb 1:2 List do Hebrajczyków 1:3 Heb 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który będąc blaskiem jasności, i wyrażeniem osoby jego, niosąc też wszytko słowem mocy jego, przez siebie samego oczyścienie uczyniwszy grzechów naszych, siadł po prawicy wielmożności w wysokościach.
2.WUJEK.1923Który, gdyż jest jasnością chwały i wyrażeniem istności jego, a nosząc wszystko słowem mocy swéj, sprawiwszy oczyszczenie grzechów, siedzi na prawicy majestatu na wysokościach,
3.RAKOW.NTKtóry będąc połyskaniem chwały, i wyrażeniem podstaci jego; a nosząc wszytkie rzeczy słowem mocy swej, przez samego siebie oczyścienie sprawiwszy grzechów naszych, usiadł na prawicy wielmożności na wysokościach.
4.GDAŃSKA.1881Który będąc jasnością chwały i wyrażeniem istności jego, i zatrzymując wszystkie rzeczy słowem mocy swojej, oczyszczenie grzechów naszych przez samego siebie uczyniwszy, usiadł na prawicy majestatu na wysokościach,
5.GDAŃSKA.2017Który, będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach;
6.JACZEWSKITen to Syn Boży stawszy się nawet człowiekiem, nie utracił jasności chwały i natury Boskiej, jakie mu z Ojcem są wspólne; mocą słowa swego utrzymuje on wszystko; on uwolnił świat od grzechu pierworodnego i siedzi na prawicy Bożej w niebiesiech.
7.SYMONTen będąc jasnością chwały jego i wyrażeniem istoty jego, i dzierżąc wszystko władnem swem słowem, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, siedzi na prawicy Majestatu na wysokości.
8.DĄBR.WUL.1973Ten zaś będąc jasnością chwały i odbiciem istoty jego, a podtrzymując wszystko słowem swej potęgi, dokonał oczyszczenia z grzechów i zasiadł na prawicy majestatu na wysokości.
9.DĄBR.GR.1961Syn będąc odblaskiem chwały i odbiciem istoty Boga, a podtrzymując wszystko słowem swej potęgi, dokonał oczyszczenia z grzechów i zasiadł na prawicy majestatu na wysokości.
10.TYSIĄCL.WYD5Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.
11.BRYTYJKAOn, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach
12.POZNAŃSKAOn, jako odbicie ukazujące Jego chwałę i jako obraz Jego istoty, podtrzymuje wszystko swoim potężnym słowem. On dokonał oczyszczenia z grzechów i zasiadł w niebie po prawicy (Bożego) Majestatu.
13.WARSZ.PRASKAJest On odblaskiem chwały Boga samego i najdoskonalszym wyrazem tego, czym jest sam Bóg. On to jedynie potęgą swego słowa podtrzymuje wszystko w istnieniu. On również, dokonawszy dzieła oczyszczenia nas z grzechów, zasiadał na wysokościach niebieskich po prawicy Majestatu Bożego
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.On będąc blaskiem chwały oraz obrazem Jego istoty, nadto niosąc wszystko wyrazem Jego mocy, przez samego siebie uczynił oczyszczenie grzechów, zasiadł na wysokościach po prawicy majestatu,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOn, jako odblask Bożej chwały i odbicie Jego Istoty, Ten, który podtrzymuje wszystko Słowem swojej mocy, gdy sam oczyścił nas z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach
16.TOR.NOWE.PRZ.On, będąc blaskiem chwały i wyrażeniem Jego istoty, podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, gdy sam dokonał oczyszczenia naszych grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.