« Heb 1:1 List do Hebrajczyków 1:2 Heb 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Na ostatek dniow tychto mówił nam przez syna, którego postanowił dziedzicem wszego, prze którego i wieki uczynił.
2.WUJEK.1923Na ostatek tych dni mówił do nas przez Syna, którego postanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego uczynił i wieki.
3.RAKOW.NTW ostateczne dni te mówił nam w Synu, którego postanowił dziedzicem wszytkich rzeczy, przez którego też one wieki uczynił.
4.GDAŃSKA.1881W te dni ostateczne mówił nam przez Syna swego, którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego i wieki uczynił.
5.GDAŃSKA.2017W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy;
6.JACZEWSKIa wreszcie, tych dni ostatnich przemówił do nas przez Syna swego, Pana, Stwórcę całego świata.
7.SYMONnaostatek tymi dniami mówił do nas przez syna, którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego uczynił też i wieki.
8.DĄBR.WUL.1973w tych czasach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy i przez niego stworzył wszechświat.
9.DĄBR.GR.1961w tych czasach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy i przez niego stworzył wszechświat.
10.TYSIĄCL.WYD5a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.
11.BRYTYJKAOstatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył.
12.POZNAŃSKAw tych czasach ostatecznych przemówił do nas przez Syna. Jego ustanowił spadkobiercą wszystkich dóbr, przez Niego też uczynił wszystko, co jest stworzone.
13.WARSZ.PRASKAteraz zaś w dniach, które uchodzą za ostatnie, przemówił do nas przez Syna. To właśnie Jego ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy i przez Niego stworzył wszechświat.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a podczas tych ostatecznych dni powiedział nam przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego; przez niego stworzył też porządki.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITw tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie Syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego. Przez Niego również stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni.
16.TOR.NOWE.PRZ.W te ostatnie dni przemówił do nas w osobie Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy i przez którego uczynił okresy czasu.