« Heb 1:13 List do Hebrajczyków 1:14 Heb 2:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie wszytcyli są służebni duchowie, na posługę wysłani dla mających odziedziczyć zbawienie?
2.WUJEK.1923Izali wszyscy nie są duchowie usługujący, na posługę posłani dla tych, którzy dziedzictwo zbawiania wziąć mają?
3.RAKOW.NTIzali wszyscy nie są usługujący duchowie, którzy na posługę bywają wysyłani dla onych którzy mają odziedziczyć zbawienie?
4.GDAŃSKA.1881Izali wszyscy nie są duchami usługującymi, którzy na posługę bywają posłani dla tych, którzy zbawienie odziedziczyć mają?
5.GDAŃSKA.2017Czy nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posyłanymi, by służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie?
6.JACZEWSKIbo aniołowie są tylko duchami wysłanymi ku posłudze naszej, którzy otrzymać mamy zbawienie.
7.SYMONCzyż nie są oni wszyscy duchami służebnymi, rozsyłanymi na posługę tym, którzy dziedzictwo zbawienia wziąć mają?
8.DĄBR.WUL.1973Czyż wszyscy oni nie są duchami służebnymi posłanymi na posługę tych, którzy dziedzictwo zbawienia otrzymać mają?
9.DĄBR.GR.1961Czyż wszyscy oni nie są duchami służebnymi posyłanymi na posługę tych, którzy dziedzictwo zbawienia otrzymać mają?
10.TYSIĄCL.WYD5Czyż nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posyłanymi na pomoc tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie?
11.BRYTYJKACzy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy mają dostąpić zbawienia?
12.POZNAŃSKACzyż oni wszyscy nie są duchami służebnymi, przeznaczonymi do posługi tym, którzy mają uczestniczyć w zbawieniu?
13.WARSZ.PRASKACzyż więc wszyscy [aniołowie] nie są duchami przeznaczonymi do posługiwania? Czyż nie zostali posłani po to, aby być pomocą dla tych, którzy mają osiągnąć zbawienie?
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czyż nie wszyscy są służebnymi duchami, posłanymi do służby dla tych, co mają uzyskać zbawienie?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy nie są oni wszyscy duchami do posług, posyłanymi do pomocy tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie?
16.TOR.NOWE.PRZ.Czyż nie są oni wszyscy duchami usługującymi, posyłanymi do służby z powodu tych, którzy mają odziedziczyć zbawienie?