« Heb 1:12 List do Hebrajczyków 1:13 Heb 1:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz do którego z aniołów rzekł kiedy: Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjacioły twoje, podnoszkiem nóg twych?
2.WUJEK.1923A do któregóż kiedy z Aniołów rzekł: Siedź po prawicy mojéj, aż położę nieprzyjacioły twoje podnóżkiem nóg twoich?
3.RAKOW.NTA do którego z Aniołów rzekł kiedy: Siądź po prawicy mojej, ażbym położył nieprzyjacioły twoje podnóżkiem nóg twoich?
4.GDAŃSKA.1881A do któregoż kiedy z Aniołów rzekł: Siądź po prawicy mojej, dokąd nie położę nieprzyjaciół twoich podnóżkiem nóg twoich?
5.GDAŃSKA.2017Do którego też z aniołów kiedykolwiek powiedział: Siądź po mojej prawicy, aż położę twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod twoje stopy?
6.JACZEWSKINie do żadnego z aniołów ale do Syna swego rzekł Bóg: Siedź po prawicy mojej, a ja nieprzyjacioły twoje uczynię podnóżkiem nóg twoich:
7.SYMONAlbo do którego kiedy z aniołów powiedział: "Siedź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjacioły twoje podnóżkiem stóp twoich"?
8.DĄBR.WUL.1973A do któregoż to z aniołów powiedział kiedy: Siądź po prawicy mojej, aż uczynię nieprzyjaciół twoich podnóżkiem stóp twoich?
9.DĄBR.GR.1961A do któregoż to z aniołów powiedział kiedykolwiek: Siądź po prawicy mojej, aż uczynię nieprzyjaciół twoich podnóżkiem stóp twoich.
10.TYSIĄCL.WYD5Do którego z aniołów kiedykolwiek powiedział: Siądź po mojej prawicy, aż twych wrogów położę jako podnóżek pod Twoje stopy?
11.BRYTYJKAA do którego z aniołów powiedział kiedy:Siądź po prawicy mojej, Aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich.
12.POZNAŃSKAO kim z aniołów kiedykolwiek powiedział: "Siądź po mej prawicy, aż położę twych nieprzyjaciół jak podnóżek pod twoje stopy"?
13.WARSZ.PRASKADo żadnego ze swych aniołów nie powiedział Bóg: Pozostań po mej prawej stronie, dopóki wszystkich nieprzyjaciół Twoich nie uczynią podnóżkiem nóg Twoich.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A do którego z aniołów powiedział kiedykolwiek: Siedź po mojej prawicy, aż położę Twych nieprzyjaciół, jako podnóżek Twoich nóg?
15.EIB.BIBLIA.2016.LITDo którego z aniołów powiedział też kiedykolwiek: Usiądź po mojej prawicy, aż położę Twoich wrogów jako podnóżek dla Twoich stóp?
16.TOR.NOWE.PRZ.I czy kiedykolwiek powiedział do któregoś z aniołów: Siądź po mojej prawicy, dopóki nie położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek twoich stóp?