« Heb 1:11 List do Hebrajczyków 1:12 Heb 1:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I jako odzienie zwiniesz je, i zmienią się; ty lepak tenże jesteś, i lata twoje nie ustaną.
2.WUJEK.1923A jako odzienie zmienisz je, i odmienią się; ale ty tenżeś jest, i lata twoje nie ustaną?
3.RAKOW.NTA jako odzienie zwiniesz je, i odmienią się; a ty tenże jesteś, i lata twoje nie ustaną.
4.GDAŃSKA.1881A jako odzienie zwiniesz je i będą odmienione; ale ty tenżeś jest, a lata twoje nie ustaną.
5.GDAŃSKA.2017I jak płaszcz je zwiniesz, i zostaną odmienione. Ty zaś jesteś ten sam, a twoje lata się nie skończą.
6.JACZEWSKIwszystko jako odzież ulegnie zniszczeniu: ty zaś nigdy się nie zmienisz i końca nigdy ci nie będzie.
7.SYMONi jako odzienie odmienisz je: a ty tenże sam, i lata twoje nie ustaną".
8.DĄBR.WUL.1973Tyś wszakże zawsze ten sam i lata twoje nieskończone.
9.DĄBR.GR.1961Tyś wszakże zawsze ten sam i lata twoje nieskończone.
10.TYSIĄCL.WYD5i jak płaszcz je zwiniesz, jak odzienie, i odmienią się. Ty zaś jesteś Ten sam, a Twoje lata się nie skończą.
11.BRYTYJKAI jako płaszcz je zwiniesz, Jako odzienie, i przemienione zostaną; Ale tyś zawsze ten sam i nie skończą się lata twoje.
12.POZNAŃSKAjak zwierzchnie okrycie je zwiniesz jak płaszcz - zostaną zmienione. Ty sam natomiast trwasz i Twoje lata nie ustaną".
13.WARSZ.PRASKAzwiniesz je jak szatę i staną się całkiem inne. A Ty ciągle będziesz ten sam i lata Twoje nigdy się nie skończą.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.więc je zwiniesz jak okrycie oraz zostaną odmienione; ale Ty jesteś tym samym, a twoje lata nie ustaną.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITzwiniesz je jak płaszcz lub jak okrycie - i tak ulegną przemianie. Ty jednak wciąż będziesz ten sam i nigdy nie skończą się Twe lata.
16.TOR.NOWE.PRZ.I jak płaszcz je zwiniesz, i będą odmienione; ale Ty jesteś zawsze ten sam i lata twoje się nie skończą.