« Heb 1:10 List do Hebrajczyków 1:11 Heb 1:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Te zginą a ty przetrwasz; i wszytkie jako szata zwiotszeją,
2.WUJEK.1923One poginą, a ty trwać będziesz: a wszystkie jako szata zwiotszeją.
3.RAKOW.NTOny zginą, a ty przetrwasz; a wszytkie jako szata zwiotszeją;
4.GDAŃSKA.1881Oneć pominą, ale ty zostajesz; a wszystkie jako szata zwiotszeją.
5.GDAŃSKA.2017One przeminą, ale ty zostaniesz i wszystkie jak szata się zestarzeją;
6.JACZEWSKIone przeminą a ty się nie zmienisz; wszystko się zestarzeje jako odzież;
7.SYMONone zaginą, a ty trwać będziesz: wszystkie jako szata zwietrzeją,
8.DĄBR.WUL.1973Zaginą one, ale ty trwać będziesz. I wszystkie jako szata zestarzeją się, i zmienisz je jako odzienie, a zostaną zmienione.
9.DĄBR.GR.1961Zaginą one, a ty trwać będziesz. I wszystkie jako szata zestarzeją się i zwiniesz je jako zasłonę, jako szatę, i zostaną zmienione.
10.TYSIĄCL.WYD5One przeminą, ale Ty zostaniesz, i wszystko jak szata się zestarzeje,
11.BRYTYJKAOne przeminą, ale Ty zostajesz; I wszystkie jako szata zestarzeją się,
12.POZNAŃSKAone przeminą, ale Ty przetrwasz, wszystkie zestarzeją się jak szata,
13.WARSZ.PRASKAOne przeminą, lecz Ty pozostaniesz. Wszystko zestarzeje się jak odzienie,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.one będą zniszczone, ale Ty trwasz; i wszystkie się zestarzeją jak szata,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOne przeminą, a Ty pozostaniesz, wszystkie one zedrą się jak szata,
16.TOR.NOWE.PRZ.One przeminą, ale Ty trwasz, wszystkie jak szata ulegną zużyciu,