« Heb 1:9 List do Hebrajczyków 1:10 Heb 1:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A (indzie:) Ty zpoczątku Panie ziemię ugruntowałeś, a uczynki rąk twoich są niebiosa.
2.WUJEK.1923I tyś, Panie! na początku ugruntował ziemię, a dzieła rąk twoich są niebiosa.
3.RAKOW.NTI: Tyś na początkach Panie! ziemię ugruntował, i uczynkami rąk twoich są niebiosa.
4.GDAŃSKA.1881I tyś, Panie! na początku ugruntował ziemię, a niebiosa są dziełem rąk twoich.
5.GDAŃSKA.2017Oraz: Ty, Panie, na początku założyłeś fundamenty ziemi, a niebiosa są dziełem twoich rąk.
6.JACZEWSKIty, Panie, na początku utworzyłeś ziemię, a dziełem rąk twoich są niebiossa;
7.SYMONI jeszcze: "Na początku tyś utwierdził ziemię, o Panie, a dziełem rąk twoich niebiosa:
8.DĄBR.WUL.1973Oraz: Tyś, o Panie, na początku utwierdził ziemię, a dziełem rąk twoich są niebiosa.
9.DĄBR.GR.1961Oraz: Tyś o Panie na początku utwierdził ziemię, a dziełem rąk twoich są niebiosa.
10.TYSIĄCL.WYD5Oraz: Ty, Panie, na początku osadziłeś ziemię, dziełem też rąk Twoich są niebiosa.
11.BRYTYJKAOraz:Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, I niebiosa są dziełem rąk twoich;
12.POZNAŃSKAPonadto: "Ty, Panie, na początku umocniłeś ziemię i dziełem Twoich rąk są niebiosa,
13.WARSZ.PRASKAPowiedział także: Ty, Panie, na samym początku dałeś fundamenty ziemi, Ty również uczyniłeś niebiosa.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także: Ty, Panie, na początku ugruntowałeś ziemię i niebiosa są dziełami twoich rąk;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITOraz: Ty już dawno, Panie, posadowiłeś ziemię i niebiosa są dziełem Twoich rąk.
16.TOR.NOWE.PRZ.I: Ty, o Panie, na początku założyłeś fundamenty ziemi, a niebiosa są dziełem twoich rąk.