« Flm 1:25 List do Hebrajczyków 1:1 Heb 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rozmaicie i rozlicznie dawno Bóg mówiwszy ojcom przez proroki,
2.WUJEK.1923Rozmaicie i wielą sposobów mówiwszy dawno Bóg ojcom przez Proroki:
3.RAKOW.NTRozmaicie i wielą sposobów zdawna Bóg mówiwszy Ojcom w Prorokach,
4.GDAŃSKA.1881Częstokroć i wieloma sposobami mawiał niekiedy Bóg ojcom przez proroków;
5.GDAŃSKA.2017Bóg, który wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków;
6.JACZEWSKII często i rozmaicie przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez Proroków,
7.SYMONGdy już wielokrotnie i w wieloraki sposób mówił Bóg dawniej do ojców naszych przez proroków,
8.DĄBR.WUL.1973Po rozlicznych i przeróżnych sposobach, jakimi niegdyś mówił Bóg do ojców przez Proroków — na koniec
9.DĄBR.GR.1961Po rozlicznych i przeróżnych sposobach, jakimi niegdyś mówił Bóg do ojców przez Proroków – na koniec
10.TYSIĄCL.WYD5Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców [naszych] przez proroków,
11.BRYTYJKAWielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków;
12.POZNAŃSKABóg, który niegdyś przemawiał do ojców wielokrotnie i w różny sposób przez proroków,
13.WARSZ.PRASKAWiele razy i na różne sposoby przemawiał Bóg kiedyś przez proroków do naszych ojców,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Od dawna, w wielu częściach oraz różnymi sposobami, Bóg powiedział przodkom przez proroków,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBóg, który stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej swoje Słowo ojcom przez proroków,
16.TOR.NOWE.PRZ.Bóg, który wielokrotnie i wieloma sposobami mówił dawniej do ojców przez proroków,