« 1Tym 2:13 1 List do Tymoteusza 2:14 1Tym 2:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Adam też nie zwiedzion, lecz niewiasta zwiedziona, wprzestąpieniu została.
2.WUJEK.1923I Adam nie jest zwiedzion, lecz niewiasta zwiedziona w przestępstwie była.
3.RAKOW.NTI Adam nie był zwiedzion, a niewiasta zwiedziona, w przestępstwie została.
4.GDAŃSKA.1881I Adam nie był zwiedziony, ale niewiasta zwiedziona będąc, przestępstwa przyczyną była.
5.GDAŃSKA.2017I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w przestępstwo.
6.JACZEWSKIi nie Adam lecz Ewa uległa podejściu i zwiedzioną została.
7.SYMONi nie Adam był zwiedziony, lecz niewiasta została zwiedziona, i dopuściła się przestępstwa.
8.MARIAWICINadto Adam nie został zwiedziony, a niewiasta zwiedziona, w przestępstwie była.
9.DĄBR.WUL.1973i nie Adam był zwiedziony. Niewiasta bowiem była zwiedziona i dopuściła się przestępstwa.
10.DĄBR.GR.1961i nie Adam był zwiedziony. Niewiasta bowiem była zwiedziona i dopuściła się przestępstwa.
11.TYSIĄCL.WYD5I nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta popadła w przestępstwo.
12.BRYTYJKAI nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech;
13.POZNAŃSKAI nie Adam został zwiedzony, ale kobieta dała się zwieść i popełniła przestępstwo.
14.WARSZ.PRASKAI nie Adam pierwszy dał się uwieść [przez szatana], lecz to właśnie kobieta pierwsza sprzeniewierzyła się zakazowi [Boga].
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także nie Adam został zwiedziony, lecz została zwiedziona kobieta, pozostając w występku.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy uległa zwiedzeniu, dopuściła się przestępstwa.
17.TOR.PRZ.I nie Adam został zwiedziony, ale kobieta została zwiedziona, stając się winną przestępstwa;