« Rzym 5:7 List do Rzymian 5:8 Rzym 5:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Stanowi lepak swoję miłość Bóg ku nam, iż jeśli jeszcze gdyśmy grzeszni byli, Christus za nas umarł.
2.WUJEK.1923Lecz Bóg zaleca miłość swoję przeciw nam, że, gdybyśmy jeszcze byli grzesznymi, Chrystus za nas umarł.
3.RAKOW.NTLecz zaleca onę swoję miłość ku nam Bóg, że, gdyśmy jeszcze grzesznikami byli my, Christus za nas umarł.
4.GDAŃSKA.1881Lecz zaleca Bóg miłość swoję ku nam, że gdy jeszcze byliśmy grzesznymi, Chrystus za nas umarł.
5.GDAŃSKA.2017Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
6.JACZEWSKIWnośmy stąd, jak wielce nas Bóg umiłował: bo wówczas, gdyśmy jeszcze byli jego nieprzyjaciółmi, Chrystus umarł za nas.
7.SYMONAle Bóg w tem okazuje osobliwą swą miłość ku nam, że gdyśmy jeszcze grzesznikami byli, Chrystus umarł za nas.
8.DĄBR.WUL.1973Ale Bóg miłość swoją ku nam okazuje przez to, że Chrystus za nas umarł w czasie, gdyśmy jeszcze grzesznikami byli.
9.DĄBR.GR.1961Ale Bóg miłość swoją ku nam okazuje przez to, że Chrystus za nas umarł w czasie, gdyśmy jeszcze grzesznikami byli.
10.TYSIĄCL.WYD5Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.
11.BRYTYJKABóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
12.POZNAŃSKABóg natomiast okazał miłość swoją wobec nas przez to, że Chrystus umarł za nas wtedy, gdy my byliśmy jeszcze grzesznikami.
13.WARSZ.PRASKAOtóż Bóg w tym okazuje swoją miłość względem nas, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, [sprawił, iż] umarł za nas Chrystus.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Bóg dowodzi swojej miłości ku nam, bo kiedy byliśmy jeszcze błądzącymi, Chrystus za nas umarł.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBóg natomiast daje dowód swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
16.TOR.NOWE.PRZ.Lecz Bóg dowodzi swojej miłości wobec nas, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus umarł za nas.